Matthew (17/28)  

1. Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse.
2. Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus.
3. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga.
4. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: 'Issand, siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe.'
5. Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: 'See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!'
6. Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga.
7. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: 'Tõuske üles ja ärge kartke!'
8. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi.
9. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid: 'Ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui Inimese Poeg on üles äratatud surnuist!'
10. Ja jüngrid küsisid Jeesuselt: 'Miks siis kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelija?'
11. Aga tema vastas: 'Muidugi tuleb Eelija ja seab kõik korda,
12. aga ma ütlen teile: Eelija on juba tulnud, ent nad ei ole teda ära tundnud, vaid on talle teinud, mida kõike ainult tahtsid. Niisamuti peab ka Inimese Poeg kannatama nende käes.'
13. Siis mõistsid jüngrid, et ta rääkis neile Ristija Johannesest.
14. Ja kui nad rahvahulga juurde tulid, astus Jeesuse juurde üks inimene, heitis ta ette põlvili
15. ja ütles: 'Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja sageli vette!
16. Ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nemad ei suutnud teda terveks teha.'
17. Aga Jeesus vastas: 'Oh uskmatu ja jonnakas sugupõlv! Kui kaua pean ma teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta siia minu juurde!'
18. Ja Jeesus sõitles kurja vaimu ja kuri vaim läks poisist välja ning sellest hetkest sai poiss terveks.
19. Kui nad siis olid omaette, astusid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid: 'Mispärast meie ei suutnud teda välja ajada?'
20. Aga tema ütles neile: 'Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: 'Siirdu siit sinna!', siis ta siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu.
21. [See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega.]'
22. Aga kui nad olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus neile: 'Inimese Poeg antakse inimeste kätte
23. ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse ta üles.' Ja nad jäid väga kurvaks.
24. Kui nad siis Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde templimaksu kogujad ja ütlesid: 'Kas teie Õpetaja templimaksu ei maksa?'
25. Peetrus vastas: 'Küll ta maksab.' Ja kui ta koju tuli, ennetas Jeesus teda ja küsis: 'Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?'
26. Aga kui Peetrus ütles: 'Võõrastelt', lausus Jeesus talle: 'Siis on pojad vabad.
27. Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb! Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese eest!'

  Matthew (17/28)