Malachi (1/4)  

1. Ennustus. Issanda sõna Iisraelile Malaki kaudu:
2. 'Mina olen teid armastanud, ütleb Issand. Aga teie ütlete: 'Kuidas sa meid oled armastanud?' Kas Eesav ei olnud Jaakobi vend? ütleb Issand. Jaakobit ma armastasin,
3. aga Eesavit ma vihkasin; ma tegin ta mäestiku lagedaks ja jätsin ta pärisosa kõrbe ðaakalitele.
4. Kui Edom ütleb: 'Me oleme purustatud, aga me ehitame varemed taas üles', siis ütleb vägede Issand nõnda: Nad ehitavad küll, aga mina kisun maha; ja neid nimetatakse 'süüteo maaks' ja 'rahvaks, keda Issand on neednud igaveseks'.
5. Teie silmad saavad seda näha ja te ütlete: 'Issand on suur üle Iisraeli piiri!'
6. Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen Issand, kus on siis minu kartus? ütleb vägede Issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Aga te ütlete: 'Kuidas me põlgame su nime?'
7. Te toote mu altarile rüvetatud leiba. Aga te ütlete: 'Kuidas me rüvetame sind?' Sellega, et ütlete: 'Issanda laud on põlastusväärne.'
8. Jah, kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha; või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ometi oma maavalitsejale! Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu? ütleb vägede Issand.
9. Ja nüüd: leevendage ometi Jumala palet, et ta oleks meile armuline! Teie käest on see tulnud - kas ta saaks teist lugu pidada? ütleb vägede Issand.
10. Kes ometi oleks teie hulgast, kes suleks uksed, et te ei saaks ilmaaegu süüdata tuld mu altaril? Mul ei ole teist hea meel, ütleb vägede Issand, ja roaohver teie käest ei meeldi mulle.
11. Sest päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede Issand.
12. Aga teie teotate seda, kui te ütlete: 'Issanda laud on rüvetatud, ja selle vilja, tema rooga, võib põlata.'
13. Ja te ütlete: 'Vaata, missugune vaev!' ja alahindate seda, ütleb vägede Issand. Te toote seda, mis on röövitud, lonkaja ja tõbine. Ja see peab olema ohvriand, mida te toote. Kas mul peaks olema hea meel seda teie käest vastu võtta? ütleb Issand.
14. Neetud olgu petis, kellel on karjas isane loom ja kes on selle tõotanud, aga ohverdab Issandale vigase! Sest mina olen suur kuningas, ütleb vägede Issand, ja mu nimi on kardetav paganate seas.

      Malachi (1/4)