Leviticus (9/27)  

1. Ja kaheksandal päeval kutsus Mooses Aaroni ja tema pojad ja Iisraeli vanemad
2. ning ütles Aaronile: 'Võta enesele üks härgvasikas patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks, mõlemad veatud, ja too need Issanda ette!
3. Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: Võtke üks sikk patuohvriks ja üks vasikas ja üks lambatall, mõlemad aastased ja veatud, põletusohvriks!
4. Ja üks härg ja üks jäär tänuohvriks, ohverdamiseks Issanda ees, ja õliga segatud roaohver, sest täna Issand ilmutab ennast teile.'
5. Ja nad tõid, mida Mooses oli käskinud, kogudusetelgi juurde, ja terve kogudus tuli ning seisis Issanda ees.
6. Ja Mooses ütles: 'Nõnda on Issand teid käskinud teha, et Issanda auhiilgus ilmutaks ennast teile.'
7. Ja Mooses ütles Aaronile: 'Astu altari juurde ja valmista oma patuohver ja põletusohver ning toimeta lepitust enese ja rahva eest, nagu Issand on käskinud!'
8. Ja Aaron astus altari juurde ning tappis patuohvri vasika.
9. Ja Aaroni pojad tõid temale vere ja ta kastis oma sõrme verre ning määris altari sarvedele, aga ülejäänud vere ta valas altari aluse kõrvale.
10. Ja patuohvri rasva ja neerud ja maksarasva süütas ta altaril põlema, nagu Issand Moosest oli käskinud.
11. Ja liha ja naha ta põletas tulega väljaspool leeri.
12. Siis ta tappis põletusohvri ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi.
13. Ja nad ulatasid temale põletusohvri tükikaupa koos peaga ning ta süütas need altaril põlema.
14. Ja ta pesi sisikonna ja jalad ning süütas need põlema põletusohvrialtaril.
15. Siis ta tõi esile rahva ohvrianni ja võttis patuohvri siku, kes pidi olema rahva eest, ja tappis selle ning ohverdas patuohvriks nagu esimesegi.
16. Ja ta tõi esile põletusohvri ning talitas sellega seatud viisil.
17. Ja ta tõi esile roaohvri ning võttis sellest peotäie ja süütas altaril põlema lisaks hommikusele põletusohvrile.
18. Siis ta tappis härja ja jäära kui rahva tänuohvrid, ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi.
19. Aga rasvad härjast ja jäärast, rasvase saba ja rasvakihi ja neerud ja maksarasva,
20. need rasvad nad asetasid rinnalihade peale, ja ta süütas rasvad altaril põlema.
21. Aga rinnaliha ja parempoolset sapsu kõigutas Aaron kõigutusohvrina Issanda ees, nagu Mooses oli käskinud.
22. Siis Aaron tõstis oma käe üles rahva poole ja õnnistas neid. Seejärel ta astus alla, olles ohverdanud patuohvri, põletusohvri ja tänuohvri.
23. Siis Mooses ja Aaron läksid kogudusetelki, tulid taas välja ning õnnistasid rahvast. Ja Issanda auhiilgus ilmutas ennast kogu rahvale.
24. Ja Issanda eest läks välja tuli ning põletas altari pealt põletusohvri ja rasvad. Ja kogu rahvas nägi seda: nad hõiskasid ja heitsid silmili maha.

  Leviticus (9/27)