Leviticus (24/27)  

1. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2. 'Käsi Iisraeli lapsi, et nad tooksid sulle valgustuse jaoks puhast tambitud õlipuuõli, et saaks üles seada alaliselt põlevaid lampe!
3. Kogudusetelgis, väljaspool seaduselaeka eesriiet peab Aaron seda alaliselt korraldama õhtust hommikuni Issanda palge ees. See olgu igaveseks seaduseks teie tulevastele põlvedele!
4. Ta seadku alalised lambid puhtast kullast lambijalale Issanda ees!
5. Ja võta peent jahu ning küpseta sellest kaksteist kooki; iga kook olgu kahest kannust jahust!
6. Siis aseta need kahte ritta, kuus kumbagi ritta, puhtast kullast laua peale Issanda ees!
7. Ja pane kummalegi reale puhast viirukit: see olgu lisaks leivale kui meenutusohver, kui tuleohver Issandale!
8. Igal hingamispäeval seadku ta need alati Issanda ette kui and Iisraeli lastelt igavese lepingu kohaselt!
9. See olgu Aaroni ja ta poegade oma ning nad söögu seda pühas paigas; sest väga pühana Issanda tuleohvritest kuulub see igavese seaduse kohaselt temale!'
10. Keegi Iisraeli naise poeg, kelle isaks oli egiptlane, läks välja Iisraeli laste sekka; ja nad hakkasid leeris riidlema, see Iisraeli naise poeg ja üks Iisraeli mees.
11. Iisraeli naise poeg pilkas Nime ja needis seda. Siis viidi ta Moosese juurde. Tema ema nimi oli Selomit, Dibri tütar Daani suguharust.
12. Ja nad panid ta seniks vahi alla, kuni neile langeb otsus Issanda suust.
13. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
14. 'Vii needja väljapoole leeri; kõik kuuljad pangu oma käed tema pea peale ja terve kogudus visaku ta kividega surnuks!
15. Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: Kes neab oma Jumalat, see peab oma pattu kandma!
16. Ja kes pilkab Issanda nime, seda karistatagu surmaga; terve kogudus visaku ta kividega surnuks! Olgu võõras või päriselanik, kes Nime pilkab, surmatagu!
17. Ja kui keegi lööb maha mõne inimese, siis karistatagu teda surmaga!
18. Aga kui keegi lööb maha karilooma, siis ta andku asemele: hing hinge vastu!
19. Ja kui keegi teeb viga oma ligimesele, siis tehtagu temale, nagu tema tegi:
20. murre murde vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu; missuguse vea ta tegi teisele, niisugune tehtagu temale!
21. Kes lööb maha karilooma, andku asemele, aga kes lööb maha inimese, surmatagu!
22. Ühesugune õigus olgu teil niihästi võõrale kui päriselanikule! Sest mina olen Issand, teie Jumal!'
23. Ja Mooses rääkis nõnda Iisraeli lastele. Siis nad viisid needja väljapoole leeri ja viskasid ta kividega surnuks. Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.

  Leviticus (24/27)