Leviticus (23/27)  

1. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2. 'Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need:
3. kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik hingamispäev, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtegi tööd, see olgu Issanda hingamispäev kõigis teie asupaigus!
4. Need on Issanda seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis te peate välja kuulutama nende seatud ajal:
5. esimeses kuus, neljateistkümnenda päeva õhtul on paasapüha Issanda auks.
6. Ja sellesama kuu viieteistkümnendal päeval on Issanda auks hapnemata leibade püha; seitse päeva sööge hapnemata leiba!
7. Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärge tehke!
8. Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvreid; seitsmendal päeval on püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke!'
9. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
10. 'Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile!
11. Tema kõigutagu seda vihku Issanda ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval!
12. Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage Issandale põletusohvriks üks veatu aastane oinastall
13. ja selle juurde kuuluv roaohver - kaks kannu õliga segatud peent jahu Issandale healõhnaliseks tuleohvriks, ja selle juurde kuuluv joogiohver - kolm kortlit veini.
14. Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma Jumalale, te ei tohi süüa uudseleiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus!
15. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat -
16. kuni seitsmendale hingamispäevale järgneva päevani lugege viiskümmend päeva -, siis tooge Issandale uus roaohver!
17. Paigust, kus te elate, tooge kaks kõigutusohvri leiba; need olgu hapnenult küpsetatud kahest kannust peenest jahust uudseanniks Issandale!
18. Ja koos leivaga ohverdage seitse veatut, aastast oinastalle, üks noor härjavärss ja kaks jäära: need olgu koos oma roaohvriga ja joogiohvritega põletusohvriteks Issandale, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale!
19. Ja ohverdage üks noor sikk patuohvriks ja kaks aastast oinastalle tänuohvriks!
20. Preester kõigutagu neid kahte oinastalle koos uudseleivaga kõigutusohvrina Issanda ees: need olgu Issandale pühitsetud preestri jaoks!
21. Ja kuulutage endile samaks päevaks püha kokkutulek; ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd! See olgu igaveseks seaduseks teie sugupõlvedele, kus te iganes asute!
22. Ja kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks ja ära nopi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida! Jäta see kehvale ja võõrale! Mina olen Issand, teie Jumal!'
23. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
24. 'Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Seitsmendas kuus, esimesel päeval, olgu teil hingamispäev, sarvehäälega meeldetuletatav püha kokkutulek.
25. Ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd, vaid ohverdage Issandale tuleohver!'
26. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
27. 'Aga kümnes päev selles seitsmendas kuus on lepituspäev; see olgu teile pühaks kokkutulekuks: alandage siis oma hinged ja ohverdage Issandale tuleohvreid!
28. Sel päeval ärge tehke ühtegi tööd, sest see on teile lepituspäevaks, mil teie eest lepitust toimetatakse Issanda, teie Jumala ees!
29. Jah, igaüks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu oma rahva seast!
30. Ja igaühe, kes sel päeval teeb mingit tööd, ma hävitan tema rahva seast!
31. Ärge tehke siis ühtegi tööd; see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, kus te iganes asute!
32. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks! Algusega kuu üheksanda päeva õhtul, õhtust õhtuni, pidage seda oma hingamispäeva!'
33. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
34. 'Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Viieteistkümnendal sellesama seitsmenda kuu päeval olgu seitsmepäevane lehtmajadepüha Issanda auks!
35. Esimesel päeval olgu püha kokkutulek; ärgu tehtagu ühtegi argipäevatööd!
36. Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvrit; kaheksandal päeval olgu teil püha kokkutulek ja ohverdage siis Issandale tuleohver; see on lõpetuspüha, ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
37. Need on Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, Issandale tuleohvrite ohverdamiseks: põletusohver ja roaohver, tapaohver ja joogiohver iga päev, vastavalt päevale,
38. peale Issanda hingamispäevade ja peale teie andide, peale kõigi teie tõotusohvrite ja peale kõigi teie vabatahtlike ohvrite, mis te Issandale annate.
39. Aga seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval, kui te maa saagi olete koristanud, pühitsege Issanda püha seitse päeva; esimene päev olgu hingamispäev, samuti olgu kaheksas päev hingamispäev!
40. Esimesel päeval võtke endile puuvilja ihaldusväärsetest puudest, palmioksi ja oksi leherikastelt puudelt ja jõepajudelt ja olge seitse päeva rõõmsad Issanda, oma Jumala ees!
41. Pühitsege seda püha Issanda auks seitse päeva aastas! See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks; pühitsege seda seitsmendas kuus!
42. Elage lehtmajades seitse päeva; kõik Iisraelis sündinud elagu lehtmajades,
43. et teie tulevased põlved teaksid, kuidas ma Iisraeli lapsi lasksin elada lehtmajades, kui ma tõin nad ära Egiptusemaalt. Mina olen Issand, teie Jumal!'
44. Nõnda rääkis Mooses Iisraeli lastele neist Issanda seatud pühadest.

  Leviticus (23/27)