Leviticus (2/27)  

1. Kui keegi tahab tuua Issandale roaohvrianni, siis olgu ta ohvriand peenest jahust; ta valagu selle peale õli ja pangu peale viirukit
2. ning viigu see preestritele, Aaroni poegadele; ja preester võtku sellest peotäis, peenest jahust ja õlist, ja kõik viiruk, ja preester süüdaku see altaril põlema kui meenutusohver, kui healõhnaline tuleohver Issandale!
3. Ja mis roaohvrist üle jääb, olgu Aaroni ja ta poegade jagu kui väga püha osa Issanda tuleohvritest!
4. Aga kui sa tahad tuua roaohvrianni ahjus küpsetatust, siis olgu need peenest jahust, õliga segatud hapnemata koogid või õliga võitud hapnemata kakukesed!
5. Ja kui su ohvrianniks on roaohver, mis valmistatakse pannil, siis olgu see õliga segatud peenest jahust, hapnemata:
6. murra see palukesteks ja vala õliga üle: see on roaohver!
7. Ja kui su ohvrianniks on katlas keedetud roaohver, siis olgu see peenest jahust, õliga valmistatud!
8. Roaohver, mis neist aineist on valmistatud, vii Issandale: see antagu preestri kätte ja tema viigu see altarile.
9. Ja preester võtku roaohvrist ära meenutusohvri osa ning süüdaku altaril põlema kui healõhnaline tuleohver Issandale!
10. Ja mis roaohvrist üle jääb, olgu Aaroni ja ta poegade jagu kui väga püha osa Issanda tuleohvritest!
11. Ühtegi roaohvrit, mille toote Issandale, ärge valmistage hapnenust, sest haputaignat ja mett ei tohi te iialgi süüdata põlema Issandale tuleohvriks!
12. Esimese saagi ohvrianniks võite neid küll tuua Issandale, aga altaril ei tohi neid ohverdada magusaks lõhnaks.
13. Ja kõik oma roaohvriannid soola soolaga, ärgu puudugu su roaohvrites su Jumala osadusesool; ohverda soola kõigis oma ohvriandides!
14. Aga kui sa tood Issandale roaohvri uudseviljast, siis too oma uudsevilja roaohvrina värskeid teri tulel kuivatatud viljapeadest!
15. Vala selle peale õli ja pane viirukit; see on roaohver!
16. Ja preester süüdaku põlema meenutusohvri osa teradest ja õlist koos kogu viirukiga; see on tuleohver Issandale!

  Leviticus (2/27)