Joshua (23/24)  

1. Ja see sündis kaua aega pärast seda, kui Issand oli Iisraelile rahu andnud kõigist nende vaenlastest ümberkaudu, ja kui Joosua oli jäänud vanaks ning elatanuks,
2. et Joosua kutsus kogu Iisraeli, selle vanemad, peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad, ja ütles neile: 'Mina olen jäänud vanaks ja elatanuks.
3. Aga te olete ise näinud kõike, mida Issand, teie Jumal, on teie silma ees teinud kõigile neile rahvaile, sest Issand, teie Jumal, on ise sõdinud teie eest.
4. Vaadake, ma olen liisu läbi lasknud teile osaks saada, pärisosaks teie suguharudele need rahvad, kes on alles jäänud kõigist rahvaist, kelle ma olen hävitanud Jordanist kuni suure mereni päikeseloojaku pool.
5. Issand, teie Jumal, hajutab need teie eest ja ajab need ära teie eest, ja te pärite nende maa, nagu Issand, teie Jumal, teile on öelnud.
6. Olge siis hästi kindlad pidama ja tegema kõike, mis Moosese Seaduse raamatus on kirjutatud, kaldumata sellest paremale või vasakule,
7. heitmata nende rahvaste hulka, kes teie juurde on alles jäänud; te ei tohi suhu võtta nende jumalate nimesid ega nende juures vanduda, ega neid teenida ega neid kummardada,
8. vaid peate hoidma Issanda, oma Jumala poole, nagu te seda olete teinud tänapäevani!
9. Sellepärast on Issand teie eest ära ajanud suured ja vägevad rahvad ja ükski ei ole suutnud seista teie ees kuni tänapäevani.
10. Üksainus mees teie hulgast ajas taga tuhandet, sest Issand, teie Jumal, sõdis ise teie eest, nagu ta teile oli öelnud!
11. Olge siis hästi valvel oma hingede pärast, armastades Issandat, oma Jumalat!
12. Aga kui te ometi taganete ja hoiate nende rahvaste jäägi poole, kes teie juurde on alles jäänud, ja saate nendega langudeks ja ühinete nendega ja nemad teiega,
13. siis teadke kindlasti, et Issand, teie Jumal, ei aja enam ära neid rahvaid teie eest ja nemad saavad teile paelaks ja püüniseks, piitsaks teie külgedele ja okkaks teie silmadesse, kuni te hävite sellelt healt maalt, mille Issand, teie Jumal, teile on andnud!
14. Vaata, mina lähen nüüd kogu maailma teed. Aga teie mõistke kogu südame ja hingega, et ei ole langenud tühja ainsatki sõna kõigist neist headest sõnadest, mis Issand, teie Jumal, teile on rääkinud: kõik on teil täide läinud, ei ole neist ainsatki langenud tühja.
15. Ja nõnda nagu teil täide läksid kõik need head sõnad, mis Issand, teie Jumal, teile rääkis, nõnda saadab Issand teil täide ka kõik need kurjad sõnad, kuni ta teid on hävitanud sellelt healt maalt, mille Issand, teie Jumal, teile on andnud.
16. Kui te rikute oma Jumala lepingut, mille ta teiega tegi, ja lähete ning teenite teisi jumalaid ja kummardate neid, siis süttib Issanda viha põlema teie vastu ja te kaote kiiresti sellelt healt maalt, mille ta teile on andnud.'

  Joshua (23/24)