Joshua (12/24)  

1. Ja need on maa kuningad, keda Iisraeli lapsed lõid ja kelle maa nad pärisid sealpool Jordanit, päikesetõusu pool, Arnoni jõest kuni Hermoni mäeni ja kogu idapoolsel lagendikul;
2. Siihon, emorlaste kuningas, kes elas Hesbonis ja valitses Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres ja keset orgu, poolt Gileadi kuni Jabboki jõeni, mis on ammonlaste maa piiriks,
3. ja lagendikku kuni Kinnereti järve idakaldani ja kuni lauskmaa mere, Soolamere idakaldani Beet-Jesimoti suunas, ja lõunas Pisgaa järsandiku all.
4. Ja Baasani kuninga Oogi maa-ala; Oog oli refalastest järele jäänud ja elas Astarotis ja Edreis
5. ning valitses Hermoni mäge ja Salkat ja kogu Baasanit kuni gesurlaste ja maakatlaste maa piirini ja poole Gileadini, Hesboni kuninga Siihoni maa piirini.
6. Issanda sulane Mooses ja Iisraeli lapsed olid neid löönud, ja Mooses, Issanda sulane, oli andnud maa omandiks ruubenlastele, gaadlastele ja Manasse poolele suguharule.
7. Ja need on maa kuningad, keda Joosua ja Iisraeli lapsed lõid siinpool Jordanit, lääne pool, Baal-Gaadist Liibanoni orus kuni Seiri suunas tõusva Paljasmäeni; Joosua andis selle maa osade viisi omandiks Iisraeli suguharudele
8. mäestikus, madalmaal, lagendikul, nõlvakuil, kõrbes ja Lõunamaal - hettide, emorlaste, kaananlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maa:
9. Jeeriko kuningas - üks; Peeteli kõrval oleva Ai kuningas - üks;
10. Jeruusalemma kuningas - üks; Hebroni kuningas - üks;
11. Jarmuti kuningas - üks; Laakise kuningas - üks;
12. Egloni kuningas - üks; Geseri kuningas - üks;
13. Debiri kuningas - üks; Gederi kuningas - üks;
14. Horma kuningas - üks; Aradi kuningas - üks;
15. Libna kuningas - üks; Adullami kuningas - üks;
16. Makkeda kuningas - üks; Peeteli kuningas - üks;
17. Tappuahi kuningas - üks; Heeferi kuningas - üks;
18. Afeki kuningas - üks; Saaroni kuningas - üks;
19. Maadoni kuningas - üks; Haasori kuningas - üks;
20. Simron-Meeroni kuningas - üks; Aksafi kuningas - üks;
21. Taanaki kuningas - üks; Megiddo kuningas - üks;
22. Kedesi kuningas - üks; Karmeli juures oleva Jokneami kuningas - üks;
23. Doori mäeseljakuil oleva Doori kuningas - üks; Galilea rahvaste kuningas - üks;
24. Tirsa kuningas - üks. Kõiki kuningaid kokku - kolmkümmend üks.

  Joshua (12/24)