Genesis (40/50)  

1. Ja pärast seda lugu sündis, et Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar eksisid oma isanda, Egiptuse kuninga vastu.
2. Ja vaarao sai väga kurjaks oma kahe hoovkondlase peale, joogikallajate ülema ja pagarite ülema peale.
3. Ja ta andis nad vahi alla ihukaitsepealiku kotta, vangihoonesse, samasse paika, kus Joosep kinni oli.
4. Ja ihukaitsepealik pani Joosepi nende juurde, et ta neid teeniks; ja nad olid vahi all kaua aega.
5. Ja need mõlemad nägid ühel ööl unenäo, kumbki oma unenäo, kumbki oma tähendusega unenäo, Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar, kes vangihoones kinni olid.
6. Kui Joosep tuli hommikul nende juurde ja nägi neid, vaata, siis olid nad nukra näoga.
7. Ja ta küsis vaarao hoovkondlastelt, kes olid koos temaga vahi all ta isanda kojas, öeldes: 'Mispärast on teil täna nii kurvad näod?'
8. Ja nad vastasid temale: 'Me nägime unenägusid, aga ei ole kedagi, kes need seletaks.' Ja Joosep ütles neile: 'Eks seletused ole Jumala käes? Siiski jutustage mulle!'
9. Ja joogikallajate ülem jutustas oma unenäo Joosepile ning ütles temale: 'Mu unenäos oli nõnda: vaata, mu ees oli viinapuu
10. ja viinapuul oli kolm oksa; see lehistus, õitses ja marjakobarad valmisid;
11. mul oli käes vaarao karikas ja ma võtsin viinamarju ja pigistasin neid vaarao karikasse ja andsin karika vaarao kätte.'
12. Ja Joosep ütles temale: 'Selle seletus on niisugune: kolm oksa on kolm päeva.
13. Enne kui kolm päeva on möödunud, tõstab vaarao su pea üles ja paneb sind tagasi su ametisse ja sa annad vaaraole karikat kätte endist viisi, nagu siis, kui olid ta joogikallaja.
14. Aga pea mind meeles, kui su käsi hästi käib, ja tee mulle siis head ning tuleta mind vaaraole meelde ja vii mind siit hoonest välja,
15. sest mind on vargsel viisil varastatud heebrealaste maalt ja ma pole siingi teinud midagi, et mind vangiurkasse pandaks.'
16. Kui pagarite ülem nägi, et ta oli hästi seletanud, siis ta ütles Joosepile: 'Ka mina nägin und, ja vaata, mu pea kohal oli kolm punutud korvi.
17. Kõige ülemises korvis oli kõiksugust vaaraole valmistatud pagarirooga, aga linnud sõid selle mu peapealsest korvist.'
18. Ja Joosep vastas ning ütles: 'Selle seletus on niisugune: kolm korvi on kolm päeva.
19. Enne kui kolm päeva on möödunud, võtab vaarao sul pea otsast ja poob sind puusse ning linnud söövad liha su pealt.'
20. Ja kolmandal päeval, vaarao sünnipäeval, kui ta tegi kõigile oma sulastele suure peo, sündis, et ta tõstis üles joogikallajate ülema pea, samuti pagarite ülema pea oma sulaste seast,
21. ja pani joogikallajate ülema tema joogikallajaametisse vaaraole karikat kätte ulatama,
22. aga pagarite ülema ta laskis puua, nõnda nagu Joosep neile oli seletanud.
23. Ent joogikallajate ülem ei pidanud Joosepit meeles, vaid unustas tema ära.

  Genesis (40/50)