Genesis (23/50)  

1. Ja Saara elas sada kakskümmend seitse aastat; nii palju oli Saaral eluaastaid.
2. Saara suri Kirjat-Arbas, see on Hebronis, Kaananimaal; ja Aabraham tuli Saarat leinama ja taga nutma.
3. Siis Aabraham tõusis üles oma surnu juurest ja rääkis hettidega, öeldes:
4. 'Mina olen teie juures võõras ja majaline. Andke mulle eneste juurde pärandhaud, et saaksin matta surnu oma silma eest.'
5. Ja hetid vastasid Aabrahamile, öeldes temale:
6. 'Kuule meid, isand! Sina oled Jumala vürst meie keskel. Mata oma surnu meie kõige paremasse hauda! Ükski meist ei keela sulle oma hauda su surnu matmiseks.'
7. Aga Aabraham tõusis ning kummardas maa rahva, hettide ees
8. ja rääkis nendega, öeldes: 'Kui see on teile meeltmööda, et ma oma surnu oma silma eest ära matan, siis kuulge mind ja mõjustage minu kasuks Efronit, Sohari poega,
9. et ta mulle annaks temale kuuluva Makpela koopa, mis on ta välja servas. Ta andku see mulle täie hinna eest pärushauaks teie keskel!'
10. Aga Efron istus hettide hulgas; ja hett Efron vastas Aabrahamile hettide kuuldes, kõigi juuresolekul, kes ta linna väravast läbi käisid, ja ütles:
11. 'Ei, mu isand! Kuule mind! Ma annan sulle välja, samuti ma annan sulle koopa, mis sellel asub; ma annan selle sulle oma rahvuskaaslaste silma all. Mata oma surnu!'
12. Kuid Aabraham kummardas maa rahva ees,
13. rääkis Efroniga maa rahva kuuldes ja ütles: 'Kui sa ometi ise mind kuulda võtaksid! Mina maksan välja eest raha, võta see minult, et saaksin oma surnu sinna matta!'
14. Siis Efron vastas Aabrahamile, öeldes temale:
15. 'Mu isand, kuule mind! Maa väärtus on nelisada hõbeseeklit - mis tähtsus sellel ongi minu ja sinu vahekorra juures. Mata aga oma surnu!'
16. Ja Aabraham kuulas Efronit; Aabraham vaagis Efronile raha, mida see hettide kuuldes oli nimetanud, nelisada hõbeseeklit, kaubanduses käibel olevaid.
17. Nõnda said Efroni väli Makpelas Mamre kohal, väli ja selles olev koobas ja kõik väljal olevad puud, mis olid ümber kogu selle maa-ala,
18. Aabrahami omandiks hettide nähes, kõigi juuresolekul, kes linna väravast läbi käisid.
19. Ja seejärel Aabraham mattis oma naise Saara Makpela välja koopasse Mamre kohal, see on Hebronis Kaananimaal.
20. Nõnda said väli ja selles olev koobas hettidelt Aabrahamile pärushauaks.

  Genesis (23/50)