Galatians (6/6)    

1. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.
2. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.
3. Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab iseennast.
4. Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi iseendas, mitte teistele,
5. sest igaühel on kanda oma koorem.
6. Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale.
7. Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.
8. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.
9. Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!
10. Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!
11. Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega!
12. Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks.
13. Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda.
14. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale.
15. Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu.
16. Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile!
17. Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes.
18. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.

  Galatians (6/6)