Exodus (27/40)  

1. Tee akaatsiapuust altar, viis küünart pikk ja viis küünart lai; altar olgu neljanurgeline ja kolm küünart kõrge!
2. Tee selle neljale nurgale sarved; sarved olgu sellega ühest tükist ja karda see vasega!
3. Tee selle juurde kuuluvad nõud tuha koristamiseks, labidad, piserdusnõud, hargid ja sütepannid; kõik selle riistad tee vasest!
4. Tee sellele võrestik, võrgukujuline töö vasest; tee võrgule neli vaskrõngast nelja nurga külge!
5. Pane see allapoole altari äärt, et võrk ulatuks altpoolt vaadates poole altarini!
6. Tee altarile kandekangid, akaatsiapuust kangid, ja karda need vasega!
7. Kangid pistetagu rõngastesse; kangid olgu kummalgi pool altarit, kui seda kantakse!
8. Tee see laudadest õõnsakujulisena; nõnda nagu sulle mäel näidati, nõnda tehtagu see!
9. Tee elamule õu: lõunakaares olgu õuel eesriided korrutatud linasest lõimest, saja küünra pikkuses ühe külje jaoks;
10. ja selle kakskümmend sammast ja kakskümmend vaskjalga; sammaste haagid ja põrgad olgu hõbedast!
11. Nõndasamuti olgu ka põhjapoolses pikemas küljes eesriideid saja küünra pikkuses, ja nende tarvis kakskümmend sammast ja kakskümmend vaskjalga; sammaste haagid ja põrgad olgu hõbedast!
12. Ja vastavalt õue laiusele, läänepoolses küljes, olgu viiskümmend küünart eesriideid, nende kümme sammast ja kümme jalga!
13. Õue laius esiküljes, ida pool, olgu viiskümmend küünart!
14. Seal olgu ühel pool viisteist küünart eesriideid, nende kolm sammast ja kolm jalga,
15. samuti olgu teisel pool viisteist küünart eesriideid, nende kolm sammast ja kolm jalga!
16. Õueväraval olgu kahekümneküünrane kate sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt kootud; sellel olgu neli sammast ja neli jalga!
17. Kõigil sambail ümber õue olgu hõbedast põrgad, samuti hõbedast haagid, aga vasest jalad!
18. Õue pikkus olgu sada küünart ja laius mõlemalt poolt viiskümmend küünart; eesriie olgu viis küünart kõrge, korrutatud linasest lõimest; ja jalad olgu vasest!
19. Kõik elamu riistad kõigeks selle teenistuseks, kõik vaiad ja kõik õue vaiad olgu vasest!
20. Ja sina käsi Iisraeli lapsi, et nad tooksid sulle valgustuse jaoks puhast tambitud oliiviõli, lampide alaliseks ülesseadmiseks.
21. Kogudusetelgis, väljaspool eesriiet, mis on tunnistuslaeka ees, peab Aaron oma poegadega seda korraldama Issanda ees õhtust hommikuni. See olgu igaveseks seadluseks Iisraeli laste tulevastele põlvedele!

  Exodus (27/40)