Exodus (26/40)  

1. Tee elamu kümnest vaibast, mis on korrutatud linasest lõimest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast; tee need kunstipäraselt sissekootud keerubitega!
2. Iga vaiba pikkus olgu kakskümmend kaheksa küünart ja iga vaiba laius neli küünart; kõigil vaipadel olgu samad mõõdud!
3. Viis vaipa seotagu üksteisega kokku, samuti seotagu ka teised viis vaipa üksteisega kokku!
4. Tee sinised aasad esimese vaiba servale, äärmisele esimeses reastuses; samasugused tee ka teise reastuse äärmise vaiba servale!
5. Tee viiskümmend aasa esimesele vaibale ja tee viiskümmend aasa vaiba servale, mis on teises reastuses; aasad olgu üksteisega kohakuti!
6. Tee ka viiskümmend kuldhaaki ja ühenda nende haakidega vaibad üksteise külge, et neist saaks täielik elamu!
7. Ja tee kitsekarvadest vaibad telgiks elamu peale; neid vaipu tee üksteist!
8. Iga vaiba pikkus olgu kolmkümmend küünart ja iga vaiba laius neli küünart; üheteistkümnel vaibal olgu samad mõõdud!
9. Seo kokku viis vaipa eraldi ja kuus vaipa eraldi, aga kuues vaip pane kahekordselt telgi suule!
10. Tee viiskümmend aasa esimese vaiba servale, äärmisele reastuses, ja viiskümmend aasa vaiba servale teises reastuses!
11. Tee viiskümmend vaskhaaki, pista haagid aasadesse ja ühenda telk üheks tervikuks!
12. Telgi vaipade liigse ülerippuvuse korral rippugu pool liigsest vaibast elamu tagaküljes!
13. Küünar siitpoolt ja küünar sealtpoolt telgi vaipade liigsest pikkusest rippugu üle elamu külgede, kattes seda siit- ja sealtpoolt!
14. Tee telgile kate punakaist jääranahkadest ja selle peale veel teine kate merilehmanahkadest!
15. Tee elamule akaatsiapuust püstipandavad lauad!
16. Iga laua pikkus olgu kümme küünart ja iga laua laius poolteist küünart!
17. Igal laual olgu kaks tappi, mis üksteisega on ühendatud; nõnda tee kõik elamu lauad!
18. Tee elamule laudu: kakskümmend lauda lõunapoolse külje jaoks lõuna poole!
19. Tee kahekümnele lauale alla nelikümmend hõbejalga: kaks jalga iga laua alla mõlema tapi jaoks!
20. Ja elamu teise külje jaoks, põhja poole, kakskümmend lauda
21. ja nende nelikümmend hõbejalga: kaks jalga iga laua all.
22. Aga elamu läänepoolse tagakülje jaoks tee kuus lauda!
23. Ja tee kaks lauda elamu tagakülje nurkade jaoks!
24. Need moodustagu kaksiklauad, mis on ühendatud alt üles kuni esimese rõngani; nõnda olgu see nende mõlemaga, neist saagu mõlemad nurgad!
25. Neid on siis kaheksa lauda ja nende hõbejalgu on kuusteist jalga: kaks jalga iga laua all.
26. Tee akaatsiapuust põiklatid: viis latti elamu ühe külje laudade jaoks,
27. viis latti elamu teise külje laudade jaoks ja viis latti elamu küljelaudade jaoks läänepoolses tagaküljes!
28. Keskmine põiklatt keset laudu kulgegu servast servani!
29. Karda lauad kullaga ja tee neile kullast rõngad lattide asemeiks; karda ka latid kullaga!
30. Siis püstita elamu plaani järgi, mis sulle mäel näidati!
31. Ja tee eesriie sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest, sisse kududes keerubite kujud!
32. Riputa see kullaga karratud nelja akaatsiapuust samba külge, millel on kuldhaagid ja mis seisavad neljal hõbejalal!
33. Riputa eesriie haakide külge ja vii sinna eesriide taha tunnistuslaegas! Ja eesriie eraldagu teile püha ja kõige pühamat paika!
34. Pane lepituskaas tunnistuslaekale peale kõige pühamas paigas!
35. Aseta laud eesriide ette ja lauaga kohakuti lambijalg elamu lõunapoolsesse külge; laud aga pane põhjapoolsesse külge!
36. Tee kate ka telgi uksele sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt kootuna!
37. Katte jaoks tee viis akaatsiapuust sammast ja karda need kullaga; nende haagid olgu kullast; ja vala neile viis vaskjalga!

  Exodus (26/40)