Esther (6/10)  

1. Sel ööl ei saanud kuningas und; siis käskis ta tuua meelespeetavate sündmuste kirja, ajaraamatu. Ja kui sellest kuningale ette loeti,
2. siis leiti kirjutatud olevat, kuidas Mordokai oli andnud teateid Bigtani ja Teresi, kuninga kahe eunuhhi kohta lävehoidjate hulgast, et need olid tahtnud pista oma kätt kuningas Ahasverose külge.
3. Ja kuningas küsis: 'Missugune austus ja ülendus on Mordokaile selle eest osaks saanud?' Kuninga sulased, kes teda teenisid, vastasid: 'Ta pole midagi saanud.'
4. Siis küsis kuningas: 'Kes on õues?' Haaman oli just tulnud kuningakoja välisõue kuningale ütlema, et Mordokai poodaks puusse, mille ta tema jaoks oli käskinud valmistada.
5. Ja kuninga sulased vastasid temale: 'Vaata, Haaman seisab õues.' Ja kuningas ütles: 'Ta tulgu sisse!'
6. Ja Haaman tuli ning kuningas küsis temalt: 'Mida tuleks teha selle mehega, keda kuningas tahab austada?' Siis mõtles Haaman oma südames: 'Kellele muule tahab kuningas rohkem austust avaldada kui minule?'
7. Ja Haaman vastas kuningale: 'Mehele, keda kuningas tahab austada,
8. toodagu kuninglik kuub, millesse kuningas ise on olnud riietatud, ja hobune, kelle seljas kuningas on ratsutanud ja kellele kuninglik peaehe on pähe pandud.
9. Kuub ja hobune antagu kuninga ühe vürsti kätte ülikute hulgast; ja riietatagu mees, keda kuningas tahab austada, ning sõidutatagu teda hobuse seljas linna väljakule ja hüütagu tema ees: Nõnda tehakse mehega, keda kuningas tahab austada!'
10. Siis ütles kuningas Haamanile: 'Tõtta, võta kuub ja hobune, nagu sa oled öelnud, ja tee nõnda juut Mordokaiga, kes istub kuninga väravas! Ära jäta midagi tegemata kõigest sellest, mis sa oled öelnud!'
11. Ja Haaman võttis kuue ja hobuse, riietas Mordokai ja sõidutas ta linna väljakule ning hüüdis tema ees: 'Nõnda tehakse mehega, keda kuningas tahab austada!'
12. Seejärel pöördus Mordokai tagasi kuninga väravasse, Haaman aga ruttas oma kotta leinates ja kinnikaetud peaga.
13. Kui Haaman jutustas Seresele, oma naisele, ja kõigile oma sõpradele kõik, mis temale oli juhtunud, siis ütlesid talle tema targad ja ta naine Seres: 'Kui Mordokai, kelle ees sa oled hakanud langema, on juutide soost, siis sa ei suuda tema vastu midagi, vaid sa langed tõesti tema ees.'
14. Kui nad alles temaga rääkisid, saabusid kuninga eunuhhid ja kiirustasid Haamanit minema sellele peole, mille Ester oli korraldanud.

  Esther (6/10)