Esther (10/10)    

1. Ja kuningas Ahasveros pani maale ja mere saartele peale töökohustuse.
2. Ja kõik tema võimsuse ja vägevuse teod ning täpsed andmed Mordokai suurusest, kuidas kuningas teda ülendas - eks need ole kirja pandud Meedia ja Pärsia kuningate Ajaraamatus?
3. Sest juut Mordokai oli kuningas Ahasverosest järgmine mees, ta oli juutidele suur ja oma paljudele vendadele armas; tema taotles oma rahvale head ja kõneles kogu oma soo hüvanguks.

  Esther (10/10)