Ephesians (5/6)  

1. Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed,
2. ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale.
3. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele.
4. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu.
5. Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal - tähendab ebajumalateenreil - ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis.
6. Ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale!
7. Ärge siis saage nende kaaslasteks!
8. Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed -
9. valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões -,
10. uurige, mis on Issandale meelepärane,
11. ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid!
12. Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi.
13. Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks;
14. sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud: 'Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!'
15. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad,
16. kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad.
17. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.
18. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu,
19. lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale,
20. tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
21. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses,
22. naised oma meestele otsekui Issandale,
23. sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja.
24. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus.
25. Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest,
26. et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi,
27. et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.
28. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast.
29. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust,
30. sest me oleme tema ihu liikmed.
31. 'Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks.'
32. See saladus on suur: ma räägin Kristusest ja kogudusest.
33. Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu iseennast, aga naine kartku meest!

  Ephesians (5/6)