Deuteronomy (14/34)  

1. Teie olete Issanda, oma Jumala lapsed. Ärge lõigake märki oma ihusse ja ärge pügage endid otsa eest paljaks surnu pärast,
2. sest sa oled Issandale, oma Jumalale pühitsetud rahvas ja sind on Issand välja valinud, et sa oleksid temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!
3. Ära söö midagi, mis on jäle!
4. Need on loomad, keda te võite süüa: härg, lammas, kits,
5. hirv, gasell, põder, kaljukits, antiloop, metslammas, metskits
6. ja kõik loomad, kellel on sõrad, täielikult kaheks lõhestatud sõrad; kes loomadest mäletsevad mälu, neid võite süüa.
7. Neid aga ärge sööge neist, kes mäletsevad mälu, ja neist, kellel on täielikult lõhestatud sõrad: kaamelit, jänest ja kaljumäkra, sest nad mäletsevad küll mälu, aga neil ei ole sõrgu, nad olgu teile roojased;
8. ja siga, sest tal on küll sõrad, aga ta ei mäletse, ta olgu teile roojane! Nende liha ärge sööge ja nende korjuseid ärge puudutage!
9. Kõigist vees elavaist võite süüa neid: kõiki, kellel on uimed ja soomused, võite süüa.
10. Aga ühtegi, kellel ei ole uimi ja soomuseid, ei või te süüa - ta olgu teile roojane!
11. Kõiki puhtaid linde võite süüa.
12. Aga keda te lindudest ei või süüa, on need: kotkas, lambakotkas, must raisakotkas,
13. harksabakull, raudkull oma liikidega,
14. kõik kaarnad oma liikidega,
15. jaanalind, kägu, kajakas, haugas oma liikidega,
16. kakuke, kassikakk, öökull,
17. puguhani, raisakull, kormoran,
18. toonekurg, haigur oma liikidega, vaenukägu ja nahkhiir.
19. Kõik tiivulised putukad olgu teile roojased, neid ärgu söödagu!
20. Kõiki puhtaid linde võite süüa.
21. Ühtegi kärvanud looma ärge sööge! Võõrale, kes on su väravais, võid sa seda anda söömiseks, või müü see võõrale, sest sina oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas. Ära keeda sikutalle ta ema piimas!
22. Sa pead igal aastal andma kümnist kõigest oma külvi saagist, mis su põllul kasvab;
23. ja söö Issanda, oma Jumala ees selles paigas, mille ta valib oma nimele eluasemeks, kümnist oma teraviljast, veinivirdest ja õlist ning esmasündinuid oma veistest, lammastest ja kitsedest, et sa õpiksid kartma Issandat, oma Jumalat, kogu oma eluaja.
24. Aga kui sul on pikk tee, nõnda et sul ei ole võimalik viia seda sinna, sellepärast et sinust on kaugel see paik, mille Issand, su Jumal, valib, et sinna panna oma nime - kui Issand, su Jumal, sind on õnnistanud -,
25. siis müü see raha eest, võta raha kaasa ja mine sinna paika, mille Issand, su Jumal, valib,
26. ja osta raha eest kõike, mida su hing himustab, veiseid, lambaid ja kitsi, veini ja vägijooki ja kõike, mida su hing sinult nõuab, ja söö seal Issanda, oma Jumala ees ning ole rõõmus, sina ja su pere!
27. Aga ära jäta ilma leviiti, kes on su väravais, sest temal ei ole osa ega pärandit koos sinuga!
28. Igal kolmandal aastal too kogu kümnis oma selle aasta saagist ja paiguta oma väravaisse!
29. Siis tulgu leviit, sest temal ei ole osa ega pärandit koos sinuga, ka võõras ning vaeslaps ja lesknaine, kes on su väravais, ja nad söögu ning nende kõht saagu täis, et Issand, su Jumal, sind õnnistaks kõigis su kätetöis, mida sa teed!

  Deuteronomy (14/34)