Colossians (4/4)    

1. Isandad, andke orjadele, mis on õiglane ja kohane, teades, et ka teil on isand taevas!
2. Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
3. Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma ju olen ahelais,
4. et ma seda oskaksin avaldada nõnda, nagu ma pean rääkima.
5. Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti!
6. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.
7. Kuidas mu käsi käib, küll seda kõike teatab teile Tühhikos, armas vend ning ustav abiline ja kaassulane Issandas,
8. kelle ma selleks teie juurde saadan, et te teaksite, kuidas minu käsi käib, ja et ta julgustaks teie südameid.
9. Ma saadan ta koos ustava ja armsa venna Oneesimosega, kes on pärit teie seast. Küll nemad teatavad teile kõik, kuidas lugu siin on.
10. Teid tervitab Aristarhos, mu vanglakaaslane, ja Markus, Barnabase õepoeg, kelle kohta te olete juba käsu saanud, et kui ta peaks tulema teie juurde, te võtaksite ta vastu;
11. terviseid Jeesuselt, keda nimetatakse Justuseks. Nemad on ümberlõigatutest olnud ainukesed kaastöölised Jumala riigi heaks, kes on olnud mulle lohutuseks.
12. Teid tervitab Epafras, kes on pärit teie seast, Kristuse Jeesuse sulane, kes alati võitleb teie eest palvetades, et te püsiksite täiuslikena ja oleksite täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine.
13. Ma tunnistan temast, et ta kannab väga suurt hoolt teie eest ja nende eest, kes on Laodikeias ja Hierapolises.
14. Teid tervitavad armas arst Luukas ja Deemas.
15. Tervitage vendi Laodikeias ning Nümfat ja kogudust tema kojas!
16. Ja kui see kiri teie juures on ette loetud, siis tehke nii, et seda loetaks ka Laodikeia koguduses ning et teie loeksite ka Laodikeiast tulevat kirja.
17. Ja öelge Arhipposele: 'Vaata, et sa täidad seda teenimiseametit, mille sa oled saanud Issandas!'
18. Tervitus on mu enese, Pauluse käega. Mõtelge mu vangipõlvele! Arm olgu teiega!

  Colossians (4/4)