Colossians (3/4)  

1. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel;
2. mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal,
3. sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas.
4. Kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses.
5. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumalateenistus.
6. Nende pärast tuleb Jumala viha [sõnakuulmatute laste peale].
7. Nendes käisite muiste ka teie, kui te elasite selliselt.
8. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik: viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust.
9. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega
10. ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma Looja näo kohaselt.
11. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus.
12. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,
13. üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!
14. Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side!
15. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!
16. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!
17. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!
18. Naised, alistuge meestele, nagu on sünnis Issandas!
19. Mehed, armastage naisi ja ärge olge karmid nende vastu!
20. Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane!
21. Isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks!
22. Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad kõiges, mitte silmapetteks nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid siira südamega, kartes Issandat.
23. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele,
24. teades, et te saate Issandalt palgaks pärisosa. Teenige Issandat Kristust!
25. Sest kes teeb ülekohut, saab kätte, mis ta on teinud ülekohut, ja ei ole mingit erapoolikust.

  Colossians (3/4)