Amos (1/9)  

1. Aamose sõnad sellest, mis ta nägi Iisraeli kohta Juuda kuninga Ussija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami, Joase poja päevil kaks aastat enne maavärisemist. Aamos oli Tekoa karjaste hulgast.
2. Ta ütles: 'Issand möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle. Karjaste rohumaad leinavad ja Karmeli tipp kuivab.
3. Nõnda ütleb Issand: Damaskuse kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on peksnud Gileadi raudsete pahmavankritega.
4. Seepärast ma läkitan Hasaeli kotta tule ja see põletab Ben-Hadadi paleed.
5. Ja ma murran katki Damaskuse riivid, hävitan Bikat-Aaveni elanikud ja Beet-Edenist valitsuskepihoidja. Ja Süüria rahvas peab minema asumisele Kiiri, ütleb Issand.
6. Nõnda ütleb Issand: Assa kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on viinud kogu rahva asumisele, et anda neid Edomi võimusesse.
7. Seepärast läkitan ma Assa müüridesse tule ja see põletab ta paleed.
8. Ja ma hävitan Asdodist elanikud ning Askelonist valitsuskepihoidja. Ma pööran oma käe Ekroni vastu ja vilistite jääk hukkub, ütleb Issand Jumal.
9. Nõnda ütleb Issand: Tüürose kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on andnud Edomi võimusesse kõik asumiselesaadetud ega ole vendluslepingust hoolinud.
10. Seepärast läkitan ma Tüürose müüridesse tule ja see põletab ta paleed.
11. Nõnda ütleb Issand: Edomi kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest ta on oma venda mõõgaga taga ajanud ja on kaotanud oma halastuse; ta on pidanud viha ja on säilitanud oma raevu igaveseks.
12. Seepärast läkitan ma Teemanisse tule ja see põletab Bosra paleed.
13. Nõnda ütleb Issand: Ammonlaste kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on rebinud lõhki Gileadi rasedad naised, et laiendada oma maa-ala.
14. Seepärast süütan ma Rabba müüridesse tule ja see põletab ta paleed, kui lahingupäeval puhkeb sõjakisa ja puhkeb tormipäeva tuul.
15. Ja nende kuningas, tema ja ta vürstid saadetakse vangi üheskoos, ütleb Issand.

      Amos (1/9)