2Timothy (3/4)  

1. Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu,
2. sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud,
3. halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad,
4. reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad,
5. kellel on küll jumalakartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Niisuguseid väldi!
6. Nendest on ju mõned, kes poetuvad perekondadesse ja haaravad oma mõju alla pattudega koormatud ja mitmesugustest himudest aetavaid naisterahvaid,
7. kes aina õpivad, ent kunagi ei suuda jõuda tõe mõistmisele.
8. Nii nagu Jannes ja Jambres panid vastu Moosesele, nõnda panevad ka nemad vastu tõele. Nad on inimesed, kelle mõistus on rikutud ja kes on kõlbmatud usu poolest.
9. Kuid palju kaugemale nad enam ei jõua, sest nende meeletus saab silmanähtavaks kõigile, nii nagu nende kahegi puhul sündis.
10. Sina aga oled järgnenud mulle minu õpetuses, eluviisis, kavatsustes, usus, pikas meeles, armastuses, vastupidamises,
11. tagakiusamistes, kannatustes, mis mulle on osaks saanud Antiookias, Ikoonionis, Lüstras. Millist tagakiusamist ma olen pidanud taluma, ent kõigest on Issand mind välja kiskunud!
12. Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga.
13. Kurjad inimesed ja petised lähevad aga ikka pahemaks, eksides ise ja eksitades teisi.
14. Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud,
15. ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.
16. Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,
17. et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.

  2Timothy (3/4)