2Samuel (23/24)  

1. Ja need on Taaveti viimased sõnad: Nõnda ütleb Taavet, Iisai poeg, ja nõnda ütleb kõrgele ülendatud mees, Jaakobi Jumala võitu ja Iisraeli laulude lemmik:
2. 'Issanda Vaim räägib minu läbi ja tema sõnad on mul keelel.
3. Iisraeli Jumal on öelnud, Iisraeli kalju on mulle kõnelnud: See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses,
4. on nagu koit päikese tõustes pilvitul hommikul, kui vihma järel tärkab maast haljas rohi.
5. Eks ole mu sugu nõnda ühenduses Jumalaga? Sest ta on minuga teinud igavese lepingu, kõigiti korrastatud ja hoitud. Kõik mu õnn ja igatsus - eks ta lase neid võrsuda?
6. Aga kõlvatud on nagu tahijäätmed, need kõik tuleb pilduda laiali, sest neid ei saa pihku võtta.
7. See, kes neid puudutab, olgu varustatud raua ja piigivarrega. Ja nad põletatakse tulega sootuks, seal, kus nad iganes on.'
8. Need on Taaveti kangelaste nimed: Joseb-Bassebet, tahkemonlane, sangarite pealik, seesama on Esni mees Adino; ta tuli kaheksasaja vastu, kelle ta ühekorraga maha lõi.
9. Ja tema järel Eleasar, Doodo poeg, ahohlane, üks kolmest kangelasest Taaveti juures, kui nad teotasid vilisteid, kes sinna olid kogunenud sõdima. Kui Iisraeli mehed taandusid,
10. jäi tema paigale ja lõi vilisteid, kuni ta käsi väsis ja kangestus mõõga külge. Ja Issand andis sel päeval suure võidu ning rahvas pöördus tema järel tagasi veel ainult riisuma.
11. Ja tema järel Samma, Aage poeg, hararlane. Kord, kui vilistid olid üheks jõuguks kokku tulnud, siis oli seal üks põllujagu täis läätsi. Rahvas põgenes vilistite eest,
12. aga tema asus keset põllujagu ja päästis selle ning lõi vilistid maha. Nõnda andis Issand suure võidu.
13. Ja kolm neist kolmekümnest peamehest läksid alla ja tulid lõikusajal Taaveti juurde Adullami koopasse; ja hulk vilisteid oli leeris Refaimi orus.
14. Aga Taavet oli siis mäelinnuses ja vilistite linnavägi oli Petlemmas.
15. Taavetile tuli janu ja ta ütles: 'Kes annaks mulle vett juua Petlemma kaevust, mis on värava juures?'
16. Siis tungisid kolm kangelast vilistite leeri ja nad ammutasid vett Petlemma kaevust värava juures, kandsid ja tõid Taavetile; aga ta ei tahtnud seda juua, vaid valas selle Issandale
17. ja ütles: 'Jäägu see minust kaugele, Issand, et teeksin seda! See on nende meeste veri, kes käisid oma hinge hinnaga.' Sellepärast ta ei tahtnud seda juua. Seda tegid need kolm kangelast.
18. Ja Abisai, Joabi vend, Seruja poeg, oli nende kolmekümne peamees ja tema lennutas oma piigi üle kolmesaja mahalöödu; tema oli nende kolmekümne hulgas kuulus.
19. Ta oli küll lugupeetuim nende kolmekümne hulgast, ja oli neile pealikuks, aga nende kolme vastu ta ei saanud.
20. Benaja, Joojada poeg, pärit Kabseelist, sõjamehe poeg, oli rikas tegudelt; tema lõi maha kaks vägevat moabi meest; tema läks alla ja tappis kaevus ühe lõvi, kord kui lund oli sadanud.
21. Ja ta lõi maha egiptuse mehe, kes oli silmapaistev; egiptlasel oli piik käes, aga Benaja läks ta juurde kepiga ja kiskus egiptlase käest piigi ning tappis tema ta oma piigiga.
22. Seda tegi Benaja, Joojada poeg, ja tema oli nende kolmekümne kangelase hulgas kuulus.
23. Ta oli lugupeetuim nende kolmekümne hulgast, aga nende kolme vastu ta ei saanud. Ja Taavet pani tema oma ihukaitseväe ülemaks.
24. Nende kolmekümne hulgas olid: Asael, Joabi vend; Elhanan, Doodo poeg Petlemmast;
25. Samma, harodlane; Elika, harodlane;
26. Heles, paltlane; Iira, Ikkesi poeg, tekoalane;
27. Abieser, anatotlane; Mebunnai, huusalane;
28. Salmon, ahohlane; Mahrai, netofalane;
29. Heeleb, Baana poeg, netofalane; Ittai, Riibai poeg benjaminlaste Gibeast;
30. Benaja, piraatonlane; Hiddai Nahale-Gaasist;
31. Abi-Albon, arbalane; Asmavet, bahuurimlane;
32. Eljahba, saalbonlane; Jaaseni pojad; Joonatan;
33. Samma, hararlane; Ahiam, Sarari poeg, hararlane;
34. Elifelet, Ahasbai poeg, kes oli maakatlase poeg; Eliam, Ahitofeli poeg, giilolane;
35. Hesrai, karmellane; Paarai, arbalane;
36. Jigal, Naatani poeg Soobast; Bani, gaadlane;
37. Selek, ammonlane; Naharai, beerotlane, Joabi, Seruja poja sõjariistade kandja;
38. Iira, jeterlane; Gaareb, jeterlane;
39. Uurija, hett - kokku kolmkümmend seitse.

  2Samuel (23/24)