2Chronicles (8/36)  

1. Möödus kakskümmend aastat, mille jooksul Saalomon ehitas Issanda koja ja oma koja.
2. Linnad, mis Huuram oli Saalomonile andnud, ehitas Saalomon üles ja pani neisse Iisraeli lapsed elama.
3. Siis läks Saalomon Hamat-Soobasse ja vallutas selle.
4. Ja ta kindlustas kõrbes Tadmori ja kõik varustuslinnad, mis ta ehitas Hamatis.
5. Ja ta ehitas ülemise Beet-Hooroni ja alumise Beet-Hooroni kindlustatud linnadeks müüride, väravate ja riividega,
6. samuti Baalati ja kõik varustuslinnad, mis Saalomonil olid, ja kõik sõjavankrite linnad, ja ratsanike linnad, ja kõik, mis Saalomon soovis ehitada Jeruusalemmas ja Liibanonis ning kõikjal oma valitsetaval maal.
7. Kogu selle rahva, kes oli alles jäänud hettidest, emorlastest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest, need, kes ei olnud Iisraelist,
8. nende järglased, kes pärast neid olid maale alles jäänud, keda Iisraeli lapsed ei olnud hävitanud, need pani Saalomon teoorjusesse kuni tänapäevani.
9. Aga Iisraeli lastest ei teinud Saalomon kedagi oma tööorjaks, vaid nemad olid sõjamehed, tema sangarite pealikud, tema sõjavankrite ja ratsanike pealikud.
10. Ja neid kuningas Saalomoni linnavägede pealikuid, kes valitsesid rahva üle, oli kakssada viiskümmend.
11. Ja Saalomon tõi vaarao tütre Taaveti linnast kotta, mille ta temale oli ehitanud, sest ta ütles: 'Ükski naine ei tohi mul elada Iisraeli kuninga Taaveti kojas, sest need paigad, kus Issanda laegas on olnud, on pühad!'
12. Siis ohverdas Saalomon Issandale põletusohvreid Issanda altaril, mille ta oli ehitanud eeskoja ette,
13. ohverdades vastavaks päevaks määratud ohvri, nagu Mooses oli käskinud, hingamispäevil, noorkuupäevil ja seatud pühadel kolm korda aastas: hapnemata leibade pühal, nädalatepühal ja lehtmajadepühal.
14. Ja ta seadis oma isa Taaveti korra järgi preestrite rühmad nende teenistusse ja leviidid nende kohustustesse kiituslaule laulma ja preestrite juures igapäevaseid ülesandeid toimetama, ja väravahoidjad rühmade kaupa iga värava juurde, sest nõnda oli jumalamehe Taaveti käsk.
15. Ja kuninga käsust preestrite, leviitide ning varakambrite kohta ei taganetud üheski asjas.
16. Nõnda tehti kõik Saalomoni tööd Issanda koja rajamise päevani ja kuni selle valmissaamiseni; siis oli Issanda koda täiuslik.
17. Siis läks Saalomon Esjon-Geberisse ja Eelotisse, mereranda Edomimaale.
18. Ja Huuram läkitas temale oma sulastega laevu ning sulaseid, kes merd tundsid; ja need läksid koos Saalomoni sulastega Oofiri ja võtsid sealt nelisada viiskümmend talenti kulda ning tõid kuningas Saalomonile.

  2Chronicles (8/36)