1Corinthians (3/16)  

1. Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses.
2. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud. Kuid ega te nüüdki veel talu,
3. sest et olete ju alles lihalikud. Kui teie seas on kiivust ja riidu - eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult?
4. Sest kui üks ütleb: 'Mina olen Pauluse poolel!', teine aga: 'Mina Apollose!' - eks te siis ole nagu inimesed ikka?
5. Mis on siis Apollos? Mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu te olete saanud usklikuks, nõnda nagu Issand igaühele on andnud.
6. Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada.
7. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.
8. Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele.
9. Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie.
10. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab!
11. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus.
12. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest -
13. kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on.
14. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga.
15. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule.
16. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?
17. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.
18. Ärgu ükski petku ennast! Kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks!
19. Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest on kirjutatud: 'Tema tabab targad nende riugastelt.'
20. Ja taas: 'Issand tunneb ära tarkade arutlused, et need on tühised.'
21. Nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt on kõik:
22. olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev - kõik on teie päralt,
23. teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt.

  1Corinthians (3/16)