1Chronicles (5/29)  

1. Ja Ruubeni, Iisraeli esmasündinu pojad olid - tema oli ju esmasündinu, aga et ta oma isa voodi ära teotas, siis anti tema esmasünniõigus Iisraeli poja Joosepi poegadele, aga ilma et seda esmasünniõigusena oleks suguvõsakirja kantud,
2. sest Juuda oli oma vendade hulgast vägevaim ja temast tuli valitseja, kuigi esmasünniõigus kuulus Joosepile -
3. Ruubeni, Iisraeli esmasündinu pojad olid: Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi.
4. Joeli pojad olid: tema poeg oli Semaja; tema poeg oli Goog; tema poeg oli Simei;
5. tema poeg oli Miika; tema poeg oli Reaja; tema poeg oli Baal;
6. tema poeg oli Beera, kelle Assuri kuningas Tiglat-Pileser vangi viis; tema oli ruubenlaste vürst.
7. Ja tema vennad, nende suguvõsade kaupa, nagu nad vastavalt põlvnemisele suguvõsakirja olid kantud: Jeiel, peamees, ja Sakarja,
8. ja Bela, Aasase poeg, kes oli Sema poeg, kes oli Joeli poeg, kes elas Aroeris Neboni ja Baal-Meonini.
9. Ja idas asus ta siinpool Frati jõge oleva kõrbe alguseni, sest neil olid suured karjad Gileadimaal.
10. Sauli päevil pidasid nad sõda hagrilastega, ja kui need nende käe läbi olid langenud, siis nad elasid nende telkides kogu Gileadi idapoolses osas.
11. Ja Gaadi pojad elasid nendega kõrvuti Baasanimaal kuni Salkani:
12. Joel peamehena ja Saafam temast järgmisena, ja Jaenai ja Saafat Baasanis.
13. Ja nende vennad olid oma perekondade kaupa: Miikael, Mesullam, Seba, Joorai, Jaekan, Siia ja Eeber seitsmekesi.
14. Need olid Abihaili pojad; Abihail oli Huuri poeg, kes oli Jaaroahi poeg, kes oli Gileadi poeg, kes oli Miikaeli poeg, kes oli Jesisai poeg, kes oli Jahdo poeg, kes oli Buusai poeg.
15. Ahi, Abdieli poeg, kes oli Guuni poeg, oli nende perekondade peamees.
16. Nad elasid Gileadis, Baasanis ja selle tütarlinnades, ja kõigil Saaroni karjamaadel, niikaugele kui need ulatusid.
17. Kõik nad pandi suguvõsakirja Juuda kuninga Jootami ja Iisraeli kuninga Jerobeami päevil.
18. Ruubeni ja Gaadi pojad ja pool Manasse suguharu - vahvad mehed, kes kandsid kilpi ja mõõka, kes oskasid ambu vinna tõmmata ja olid õppinud sõdima, nelikümmend neli tuhat seitsesada kuuskümmend sõjakõlvulist meest -
19. pidasid sõda hagrilastega, Jetuuri, Naafisi ja Noodabiga.
20. Nad said nende vastu abi, nõnda et hagrilased ja kõik, kes koos nendega olid, anti nende kätte, sest tapluses nad hüüdsid Jumala poole; tema võttis neid kuulda, sellepärast et nad tema peale lootsid.
21. Ja nad viisid ära nende karjad, viiskümmend tuhat kaamelit, kakssada viiskümmend tuhat lammast ja kitse, kaks tuhat eeslit ja sada tuhat inimhinge.
22. Kuid paljud olid mahalööduina langenud, sest see oli Jumala sõda. Ja nad elasid nende asupaigas kuni vangiminekuni.
23. Ja Manasse poole suguharu pojad elasid maal Baasanist kuni Baal-Hermonini, ja Seniiri ja Hermoni mäeni; neid oli palju.
24. Ja need olid nende perekondade peamehed: Eefer, Jisi, Eliel, Asriel, Jeremija, Hoodavja ja Jahdiel, vahvad võitlejad, kuulsad mehed, oma perekondade peamehed.
25. Aga nad olid truuduseta oma vanemate Jumala vastu ja jooksid hoora viisil nende maade rahvaste jumalate järel, keda Jumal nende eest oli hävitanud.
26. Siis äratas Iisraeli Jumal Assuri kuninga Puuli vaimu, ja Assuri kuninga Tiglat-Pileseri vaimu, ja laskis vangistada ruubenlased, gaadlased ja Manasse poole suguharu ning viia need Halahhi, Haaborisse, Haarasse ja Goosani jõe äärde, kus nad on tänapäevalgi.

  1Chronicles (5/29)