1Chronicles (28/29)  

1. Ja Taavet kogus Jeruusalemma kõik Iisraeli vürstid, suguharude vürstid ja rühmade ülemad, kes kuningat teenisid, tuhande- ja sajapealikud, kuninga ja tema poegade kõigi varanduste ja karjade ülevaatajad koos ametimeeste, sõjakangelaste ja kõigi vahvate võitlejatega.
2. Ja kuningas Taavet tõusis jalule ning ütles: 'Kuulge mind, mu vennad ja mu rahvas! Mul oli südame peal ehitada puhkekoda Issanda seaduselaekale ja meie Jumala jalgade järile, ja ma olin valmistunud ehitama.
3. Aga Jumal ütles mulle: Sina ära ehita mu nimele koda, sest sa oled sõjamees ja oled verd valanud!
4. Issand, Iisraeli Jumal, valis mind küll kõigest mu isa perest, et ma oleksin igavesti Iisraeli kuningas. Sest ta valis vürstiks Juuda ja Juuda soost mu isa pere. Ja mu isa poegade hulgast meeldisin mina temale, et ta mind tõstis kogu Iisraeli kuningaks.
5. Ja kõigist minu poegadest, aga Issand on mulle palju poegi andnud, on ta valinud mu poja Saalomoni istuma Issanda kuningriigi aujärjele, Iisraeli üle valitsema.
6. Ja ta ütles mulle: Saalomon, su poeg, ehitab mu koja ja mu õued, sest ma olen valinud tema enesele pojaks ja ma tahan olla temale isaks.
7. Ja mina kinnitan tema kuningriigi igaveseks ajaks, kui ta kindlaks jääb ja täidab mu käske ja seadlusi nõnda nagu praegu.
8. Ja nüüd, kogu Iisraeli, Issanda koguduse silma ees ja meie Jumala kuuldes ma ütlen: Pange tähele ja täitke kõiki Issanda, oma Jumala käske, et võiksite omaks pidada seda head maad ja jätta see pärandiks igaveseks ajaks oma lastele pärast teid!
9. Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks.
10. Vaata siis nüüd, sest Issand on sinu valinud koda ehitama pühamuks! Ole vahva ja tee seda!'
11. Ja Taavet andis oma pojale Saalomonile templi, eeskoja hoonete, varaaitade, ülakambrite, siseruumide ja kõige pühama paiga kavandi,
12. ja kavandi kõigest, mis tal meeles mõlkus: Issanda koja õuedest ja kõigist kambritest ümberringi Jumala koja varanduste ja pühitsetud andide varanduste tarvis;
13. ja preestrite ja leviitide rühmadest, ja kogu Issanda kojas tehtavast teenistusest, ja kõigist Issanda koja teenistusriistadest;
14. kulla kohta: kulla kaalust kõigiks riistadeks igasuguse teenistuse tarvis, kõigi hõberiistade kaalust, igasuguse teenistuse tarvis olevaist riistadest;
15. kuldlambijalgade ja nende kuldlampide kaalust, iga üksiku lambijala ja selle lampide kaalust, ja hõbelambijalgade kohta iga üksiku lambijala ja selle lampide kaalust vastavalt iga üksiku lambijala otstarbele;
16. ohvrileibade laudade kulla kaalust laud-laualt, ja hõbelaudade hõbedast,
17. puhtast kullast kahvlitest, piserdusnõudest ja kannudest, ja kuldpeekritest, iga peekri kaalust, ja hõbepeekritest, iga peekri kaalust,
18. ja suitsutusaltari selitatud kulla kaalust; ja kavandi vankriks, kuldkeerubiteks, kes tiibu laotasid ja Issanda seaduselaegast katsid.
19. 'See kõik on kirja pandud. Issanda käest on mul õpetus igaks selle kavandi kohaseks tööks.'
20. Ja Taavet ütles oma pojale Saalomonile: 'Ole vahva ja tugev, ja tee seda, ära karda ega kohku, sest Issand Jumal, minu Jumal, on sinuga! Tema ei jäta sind maha ega hülga sind, kuni kõik tööd Issanda koja teenistuseks on lõpetatud.
21. Ja vaata, seal on preestrite ja leviitide rühmad kõigeks Jumala koja teenistuseks, ja sul on igaks tööks neid, kes on kõigiti valmis ja kes oskavad igasugust tööd, vürstid ja kogu rahvas, kõigiks su käskudeks.'

  1Chronicles (28/29)