1Chronicles (25/29)  

1. Ja Taavet ning väepealikud eraldasid teenistuse tarvis Aasafi, Heemani ja Jedutuuni pojad, kes kannelde, naablite ja simblitega pidid kuulutama. Ja see on meeste nimestik, kes seda teenistust toimetasid:
2. Aasafi poegadest: Sakkur, Joosep, Netanja ja Asareela - Aasafi pojad Aasafi juhatusel, kes ise kuninga juhatusel mängis.
3. Jedutuunist: Jedutuuni pojad Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja, Mattitja kuuekesi; need olid kanneldega oma isa Jedutuuni juhatuse all, kes Issandale tänu ja kiitust mängis.
4. Heemanist: Heemani pojad Bukkija, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hootir, Mahasiot;
5. need kõik olid kuninga nägija Heemani pojad, vastavalt Jumala tõotusele tema sarve ülendada, sest Jumal oli andnud Heemanile neliteist poega ja kolm tütart.
6. Need kõik saatsid oma isa juhatusel Issanda kojas laulu simblite, naablite ja kanneldega Jumala koja teenistuses kuninga, Aasafi, Jedutuuni ja Heemani juhatusel.
7. Ja nende arv koos nende vendadega, kes olid õpetatud Issandale laulma, kõiki, kes oskasid, oli kakssada kaheksakümmend kaheksa.
8. Nad heitsid liisku teenistuskorra pärast, niihästi noored kui vanad, õpetajad koos õpilastega.
9. Ja esimene liisk Aasafile tuli Joosepile; teine Gedaljale, temale, ta vendadele ja poegadele; neid oli kaksteist;
10. kolmas Sakkurile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
11. neljas Jisrile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
12. viies Netanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
13. kuues Bukkijale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
14. seitsmes Jesareelale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
15. kaheksas Jesajale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
16. üheksas Mattanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
17. kümnes Simeile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
18. üheteistkümnes Asarelile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
19. kaheteistkümnes Hasabjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
20. kolmeteistkümnes Suubaelile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
21. neljateistkümnes Mattitjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
22. viieteistkümnes Jeremotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
23. kuueteistkümnes Hananjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
24. seitsmeteistkümnes Josbekasale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
25. kaheksateistkümnes Hananile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
26. üheksateistkümnes Mallotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
27. kahekümnes Elijatale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
28. kahekümne esimene Hootirile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
29. kahekümne teine Giddaltile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
30. kahekümne kolmas Mahasiotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;
31. kahekümne neljas Romamti-Eserile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist.

  1Chronicles (25/29)