1Chronicles (18/29)  

1. Ja pärast seda sündis, et Taavet lõi vilisteid ja alistas nad; ta võttis Gati ja selle tütarlinnad vilistitelt ära.
2. Ta lõi ka moabe ja moabid said Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma.
3. Ja Taavet lõi Hadadeserit, Hamati pool oleva Sooba kuningat, kui see oli teel Frati jõe äärde oma valitsust rajama.
4. Taavet võttis temalt tuhat vankrit ja seitse tuhat ratsanikku ja kakskümmend tuhat jalameest; ja Taavet raius kõigil vankrihobustel õndlad katki, ent jättis neist sada rakendit alles.
5. Ent Damaskusest tulid Hadadeserile, Sooba kuningale, appi süürlased; aga Taavet lõi süürlastest maha kakskümmend kaks tuhat meest.
6. Ja Taavet pani linnaväe Süüria Damaskusesse ning süürlased said Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma. Ja Issand aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks.
7. Ja Taavet võttis kuldkilbid, mis Hadadeseri sulastel olid, ja viis need Jeruusalemma.
8. Ja Tibhatist ja Kuunist, Hadadeseri linnadest, võttis Taavet väga palju vaske. Sellest tegi Saalomon vaskmere, sambad ja vaskriistad.
9. Kui Tou, Hamati kuningas, kuulis, et Taavet oli maha löönud kogu Sooba kuninga Hadadeseri väe,
10. siis ta läkitas oma poja Hadorami kuningas Taaveti juurde temalt küsima, kuidas ta käsi käib, ja teda õnnitlema selle pärast, et ta oli Hadadeseriga sõdinud ja teda löönud, sest Hadadeser oli olnud Tou vaenlane; ja tal oli kaasas kõiksugu kuld-, hõbe- ja vaskriistu.
11. Ka need pühitses kuningas Taavet Issandale koos selle hõbeda ja kullaga, mis ta oli võtnud kõigilt paganailt: edomlastelt, moabidelt, ammonlastelt, vilistitelt ja amalekkidelt.
12. Ja Abisai, Seruja poeg, lõi Soolaorus maha kaheksateist tuhat edomlast
13. ja pani Edomisse linnaväed; ja kõik edomlased said Taaveti alamaiks. Ja Issand aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks.
14. Ja Taavet valitses kogu Iisraeli üle, ja ta mõistis kohut ja õigust kogu oma rahvale.
15. Ja Joab, Seruja poeg, oli väeülem; ja Joosafat, Ahiluudi poeg, oli nõunik.
16. Ja Saadok, Ahituubi poeg, ja Abimelek, Ebjatari poeg, olid preestrid; ja Savsa oli kirjutaja.
17. Ja Benaja, Joojada poeg, oli kreetide ja pleetide ülem; aga Taaveti pojad olid esimesed kuninga kõrval.

  1Chronicles (18/29)