1Chronicles (15/29)  

1. Ja Taavet tegi enesele kojad Taaveti linna; ja ta valmistas paiga Jumala laekale ning lõi sellele telgi üles.
2. Siis ütles Taavet, et Jumala laegast ei tohi kanda ükski muu kui ainult leviidid, sest Issand oli valinud nemad laegast kandma ja seda igavesti teenima.
3. Ja Taavet kutsus kogu Iisraeli Jeruusalemma, tooma Issanda laegast paika, mille ta sellele oli valmistanud.
4. Ja Taavet kogus kokku Aaroni pojad ja leviidid.
5. Kehati poegadest olid: Uuriel, ülem, ja tema vennad - sada kakskümmend;
6. Merari poegadest: Asaja, ülem, ja tema vennad - kakssada kakskümmend;
7. Geersomi poegadest: Joel, ülem, ja tema vennad - sada kolmkümmend;
8. Elisafani poegadest: Semaja, ülem, ja tema vennad - kakssada;
9. Hebroni poegadest: Eliel, ülem, ja tema vennad - kaheksakümmend;
10. Ussieli poegadest: Amminadab, ülem, ja tema vennad - sada kaksteist.
11. Ja Taavet kutsus preestrid Saadoki ja Ebjatari, ja leviidid Uurieli, Asaja, Joeli, Semaja, Elieli ja Amminadabi
12. ja ütles neile: 'Teie olete leviitide perekondade peamehed. Pühitsege iseendid ja oma vendi ja tooge Issanda, Iisraeli Jumala laegas paika, mille ma sellele olen valmistanud!
13. Sellepärast et teie eelmisel korral kaasas ei olnud, rebis meid Issand, meie Jumal; sest me ei olnud temast hoolinud, nagu oleksime pidanud.'
14. Siis pühitsesid preestrid ja leviidid endid Issanda, Iisraeli Jumala laegast tooma.
15. Ja leviidid kandsid Jumala laegast kangidega oma õlgadel, nagu Mooses Issanda sõna järgi oli käskinud.
16. Ja Taavet käskis leviitide ülemaid, et nad laseksid ette astuda oma vennad lauljad mänguriistadega, naablite, kannelde ja simblitega, valju rõõmuhäält kuuldavale tooma.
17. Ja leviidid määrasid Heemani, Joeli poja, ja tema vendadest Aasafi, Berekja poja; ja Merari poegadest, nende vendadest, Eetani, Kuusaja poja;
18. ja koos nendega nende hõimlased: Sakarja, Jaasieli, Semiramoti, Jehieli, Unni, Eliabi, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Oobed-Edomi ja Jeieli, väravahoidjad.
19. Lauljad Heeman, Aasaf ja Eetan mängisid vasksimblitega,
20. Sakarja, Asiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja ja Benaja mängisid naablitega alamoti viisil
21. ja Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Oobed-Edom, Jehiel ja Asasja mängisid kanneldel seminiti viisil.
22. Ja Kenanja, leviitide lauluülem, juhatas pillimängu, sest ta oskas seda.
23. Ja Berekja ja Elkana olid laeka väravahoidjad.
24. Ja preestrid Sebanja, Joosafat, Netaneel, Amaasai, Sakarja, Benaja ja Elieser puhusid pasunaid Jumala laeka ees; ja Oobed-Edom ja Jehhija olid laeka väravahoidjad.
25. Nõnda olid Taavet, Iisraeli vanemad ja tuhandepealikud teel, et rõõmsa meelega tuua Issanda seaduselaegas Oobed-Edomi kojast.
26. Ja kuna Jumal aitas leviite, kes kandsid Issanda seaduselaegast, siis ohverdati seitse härjavärssi ja seitse jäära.
27. Taavetil oli seljas linane kuub, nõndasamuti kõigil leviitidel, kes kandsid laegast, ja lauljail ning Kenanjal, lauluülemal; Taavetil oli ka linane õlarüü.
28. Ja kogu Iisrael tõi Issanda seaduselaeka üles hõisates ja sarve puhudes, pasunate, simblite, naablite ja kanneldega mängides.
29. Aga kui Issanda seaduselaegas jõudis Taaveti linna, vaatas Miikal, Sauli tütar, aknast, ja nähes kuningas Taavetit tantsimas ja mängimas, põlgas ta teda oma südames.

  1Chronicles (15/29)