Psalms (8/150)  

1. Al la ĥorestro. Por la gitito. Psalmo de David. Ho Eternulo, nia Sinjoro, Kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero! Vi levis Vian gloron super la ĉielon.
2. Per la buŝo de junaj infanoj kaj suĉinfanoj Vi fondis al Vi potencon kontraŭ Viaj malamikoj, Por kvietigi la malamikon kaj la venĝemulon.
3. Kiam mi rigardas Vian ĉielon, la faron de Viaj fingroj, La lunon kaj la stelojn, kiujn Vi estigis:
4. Kio estas homo, ke Vi lin memoras? Kio estas homido, ke Vi pensas pri li?
5. Vi malaltigis lin malmulte antaŭ Dio; Per honoro kaj beleco Vi lin kronis.
6. Vi faris lin reganto super la faritaĵoj de Viaj manoj; Ĉion Vi metis sub liajn piedojn:
7. Ŝafojn kaj bovojn ĉiujn Kaj ankaŭ la sovaĝajn bestojn,
8. La birdojn de la ĉielo kaj la fiŝojn de la maro, Ĉion, kio iras la vojojn de la maroj.
9. Ho Eternulo, nia Sinjoro, Kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!

  Psalms (8/150)