Psalms (6/150)  

1. Al la ĥorestro. Por kordaj instrumentoj, por basuloj. Psalmo de David. Ho Eternulo, ne en Via kolero min riproĉu, Kaj ne en Via furiozo min punu.
2. Korfavoru min, ho Eternulo, ĉar mi senfortiĝis; Sanigu min, ho Eternulo, ĉar ektremis miaj ostoj.
3. Kaj mia animo forte ektremis; Kaj Vi, ho Eternulo, ĝis kiam?
4. Returnu Vin, ho Eternulo, savu mian animon; Helpu min pro Via favorkoreco.
5. Ĉar en la morto ne ekzistas memoro pri Vi; En Ŝeol, kiu gloros Vin?
6. Mi laciĝis de mia ĝemado; Ĉiun nokton mi priverŝas mian liton; Per miaj larmoj mi malsekigas mian kuŝejon.
7. Sekiĝis de malĝojo mia vizaĝo, Maljuniĝis de ĉiuj miaj premantoj.
8. Foriĝu de mi, ĉiuj, kiuj faras malbonon; Ĉar aŭdis la Eternulo la voĉon de mia ploro.
9. Aŭdis la Eternulo mian peton; La Eternulo akceptos mian preĝon.
10. Hontigitaj kaj tre teruritaj estos ĉiuj miaj malamikoj; Ili forturniĝos kaj tuj estos hontigitaj.

  Psalms (6/150)