Psalms (56/150)  

1. Al la ĥorestro. Por Jonatelem-reĥokim. Verko de David, kiam kaptis lin la Filiŝtoj en Gat. Korfavoru min, ho Dio, ĉar homo volas min engluti, Dum la tuta tago malamiko min premas.
2. Miaj malamikoj volas min engluti ĉiutage, Ĉar multaj militas kontraŭ mi fiere.
3. En la tago, kiam mi timas, Mi fidas Vin.
4. Dion, kies vorton mi gloras, Tiun Dion mi fidas; mi ne timas: Kion karno faros al mi?
5. Dum la tuta tago ili atakas miajn vortojn; Ĉiuj iliaj pensoj pri mi estas por malbono.
6. Ili kolektiĝas, embuskas, observas miajn paŝojn, Penante kapti mian animon.
7. Por ilia malbonago repagu al ili, En kolero faligu la popolojn, ho Dio!
8. Mian vagadon Vi kalkulis; Metu miajn larmojn en Vian felsakon, Ili estas ja en Via libro.
9. Tiam miaj malamikoj returniĝos malantaŭen en la tago, kiam mi vokos; Tion mi scias, ke Dio estas kun mi.
10. Mi gloros vorton de Dio; Mi gloros vorton de la Eternulo.
11. Dion mi fidas, mi ne timas: Kion faros al mi homo?
12. Mi faris al Vi, ho Dio, promesojn, Mi plenumos al Vi dankoferojn.
13. Ĉar Vi savis mian animon de la morto, Kaj miajn piedojn de falpuŝiĝo, Por ke mi iradu antaŭ Dio En la lumo de la vivo.

  Psalms (56/150)