Psalms (20/150)  

1. Al la ĥorestro. Psalmo de David. La Eternulo aŭskultu vin en tago de mizero; Defendu vin la nomo de Dio de Jakob.
2. Li sendu al vi helpon el la sanktejo, Kaj el Cion Li vin fortigu.
3. Li rememoru ĉiujn viajn oferdonojn, Kaj via brulofero aperu grasa antaŭ Li. Sela.
4. Li donu al vi tion, kion deziras via koro; Kaj ĉiujn viajn intencojn Li plenumu.
5. Ni estos gajaj pro Via venko, Kaj pro la nomo de nia Dio ni levos standardon. La Eternulo plenumu ĉiujn viajn petojn.
6. Nun mi ekscias, ke la Eternulo savas Sian sanktoleiton; Li aŭskultas lin el Sia sankta ĉielo, Forte savas lin per Sia dekstra mano.
7. Unuj fidas veturilojn, aliaj ĉevalojn; Sed ni alvokas la nomon de la Eternulo, nia Dio.
8. Ili ŝanceliĝas kaj falas, Kaj ni staras kaj tenas nin forte.
9. Ho Eternulo, savu; La Reĝo respondu al ni, kiam ni vokas al Li.

  Psalms (20/150)