Psalms (16/150)  

1. Verko de David. Gardu min, ho Dio, ĉar mi rifuĝas ĉe Vi.
2. Mi diris al la Eternulo:Vi estas mia Sinjoro; Mi ne havas alian bonon krom Vi.
3. Al la sanktuloj, kiuj estas sur la tero, Kaj al la majestuloj iras mia tuta deziro.
4. Multiĝos la malĝojoj de tiuj, kiuj sekvis alian; Mi ne verŝos iliajn sangajn verŝoferojn Kaj ne metos iliajn nomojn en mian buŝon.
5. La Eternulo estas mia sorta parto kaj kaliko; Vi subtenas mian sorton.
6. Loto agrabla trafis min, Ĉarma estas mia heredo.
7. Mi gloras la Eternulon, kiu konsilas min; Eĉ en la nokto instruas min mia internaĵo.
8. Ĉiam mi vidas la Eternulon antaŭ mi; Ĉar Li estas ĉe mia dekstra mano, mi ne falos.
9. Tial ĝojas mia koro, raviĝas mia animo; Eĉ mia karno ripozas senzorge.
10. Ĉar Vi ne lasos mian animon al Ŝeol; Vi ne permesos, ke Via sanktulo forputru.
11. Vi konigos al mi la vojon de la vivo; Multe da ĝojoj estas antaŭ Vi, Ĉarmoj estas en Via dekstra mano eterne.

  Psalms (16/150)