Psalms (136/150)  

1. Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona, Ĉar eterna estas Lia boneco.
2. Gloru la Dion de la dioj, Ĉar eterna estas Lia boneco.
3. Gloru la Sinjoron de la sinjoroj, Ĉar eterna estas Lia boneco.
4. La sola faranto de grandaj mirakloj, Ĉar eterna estas Lia boneco;
5. Kiu saĝege kreis la ĉielon, Ĉar eterna estas Lia boneco;
6. Kiu etendis la teron super la akvo, Ĉar eterna estas Lia boneco;
7. Kiu kreis grandajn lumojn, Ĉar eterna estas Lia boneco;
8. La sunon, por regi en la tago, Ĉar eterna estas Lia boneco;
9. La lunon kaj la stelojn, por regi en la nokto, Ĉar eterna estas Lia boneco;
10. Kiu batis Egiptujon en ĝiaj unuenaskitoj, Ĉar eterna estas Lia boneco;
11. Kaj elkondukis el ĝia mezo Izraelon, Ĉar eterna estas Lia boneco;
12. Per forta mano kaj etendita brako, Ĉar eterna estas Lia boneco;
13. Kiu fendis la Ruĝan Maron en du partojn, Ĉar eterna estas Lia boneco;
14. Kaj trairigis Izraelon tra ĝi, Ĉar eterna estas Lia boneco;
15. Kaj enĵetis Faraonon kaj lian militistaron en la Ruĝan Maron, Ĉar eterna estas Lia boneco;
16. Kiu kondukis Sian popolon tra la dezerto, Ĉar eterna estas Lia boneco;
17. Kiu batis grandajn reĝojn, Ĉar eterna estas Lia boneco;
18. Kaj mortigis reĝojn potencajn, Ĉar eterna estas Lia boneco;
19. Siĥonon, reĝon de la Amoridoj, Ĉar eterna estas Lia boneco;
20. Kaj Ogon, reĝon de Baŝan, Ĉar eterna estas Lia boneco;
21. Kaj donis ilian landon kiel heredon, Ĉar eterna estas Lia boneco;
22. Heredon al Lia sklavo Izrael, Ĉar eterna estas Lia boneco;
23. Kiu rememoris nin, kiam ni estis humiligitaj, Ĉar eterna estas Lia boneco;
24. Kaj liberigis nin de niaj premantoj, Ĉar eterna estas Lia boneco;
25. Kiu donas panon al ĉiu karno, Ĉar eterna estas Lia boneco.
26. Gloru la Dion de la ĉielo, Ĉar eterna estas Lia boneco.

  Psalms (136/150)