Psalms (13/150)  

1. Al la ĥorestro. Psalmo de David. Ĝis kiam, ho Eternulo, Vi tute forgesos pri mi? Ĝis kiam Vi kaŝos Vian vizaĝon antaŭ mi?
2. Ĝis kiam mi havos zorgojn en mia animo Kaj sopirojn en mia koro ĉiutage? Ĝis kiam mia malamiko estos supre super mi?
3. Rigardu kaj aŭdu min, ho Eternulo, mia Dio; Lumigu miajn okulojn, ke mi ne ekdormu per morto;
4. Ke ne diru mia malamiko:Mi lin venkis; Ke ne ĝoju miaj premantoj, se mi falos.
5. Sed mi esperas al Via favorkoreco; Mia koro ĝojas pro Via savo.
6. Mi kantos al la Eternulo, Ĉar Li faris al mi bonon.

  Psalms (13/150)