Psalms (115/150)  

1. Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, Sed al Via nomo donu honoron, Pro Via favorkoreco, pro Via vereco.
2. Kial devas diri la popoloj: Kie do estas ilia Dio?
3. Sed nia Dio estas en la ĉielo; Ĉion, kion Li deziras, Li faras.
4. Iliaj idoloj estas arĝento kaj oro, Faritaĵo de homaj manoj.
5. Buŝon ili havas, sed ne parolas; Okulojn ili havas, sed ne vidas;
6. Orelojn ili havas, sed ne aŭdas; Nazon ili havas, sed ne flaras;
7. Manojn ili havas, sed ne palpas; Piedojn ili havas, sed ne iras; Ili ne donas sonon per sia gorĝo.
8. Kiel ili, tiel estos iliaj farantoj, Ĉiuj, kiuj ilin fidas.
9. Ho Izrael, fidu la Eternulon; Li estas ilia helpo kaj ŝildo.
10. Ho domo de Aaron, fidu la Eternulon; Li estas ilia helpo kaj ŝildo.
11. Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon; Li estas ilia helpo kaj ŝildo.
12. La Eternulo nin memoras, Li benas, Li benas la domon de Izrael, Li benas la domon de Aaron;
13. Li benas la timantojn de la Eternulo, La malgrandajn kaj la grandajn.
14. La Eternulo vin multigu, Vin kaj viajn infanojn.
15. Vi estas benitaj de la Eternulo, Kiu faris la ĉielon kaj la teron.
16. La ĉielo estas ĉielo de la Eternulo, Sed la teron Li donis al la homidoj.
17. Ne la mortintoj gloros la Eternulon, Kaj ne tiuj, kiuj foriris en la silentejon.
18. Sed ni benos la Eternulon De nun kaj eterne. Haleluja!

  Psalms (115/150)