Psalms (110/150)  

1. Psalmo de David. La Eternulo diris al mia sinjoro:Sidu dekstre de Mi, Ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.
2. La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: Regu inter viaj malamikoj.
3. En la tago de via potenco via popolo volonte sin donas al vi en sankta ornamo. De la komenco de matenruĝo aliĝas al vi la roso de via junularo.
4. La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos; Vi estas pastro por ĉiam, Laŭ la maniero de Melkicedek.
5. La Sinjoro ĉe via dekstra flanko Frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.
6. Li juĝos inter la popoloj, inter plene da kadavroj; Li frakasos la ĉefon de granda lando.
7. Li trinkos el rivero sur la vojo; Tial li levos la kapon.

  Psalms (110/150)