John (2/21)  

1. La trian tagon okazis edziĝo en Kana Galilea, kaj la patrino de Jesuo ĉeestis tie;
2. ankaŭ Jesuo kaj liaj disĉiploj estis invititaj al la edziĝo.
3. Kaj kiam mankis vino, la patrino de Jesuo diris al li:Ili ne havas vinon.
4. Kaj Jesuo diris al ŝi:Kio estas inter mi kaj vi, virino? mia horo ankoraŭ ne venis.
5. Lia patrino diris al la servantoj:Kion ajn li diros al vi, tion faru.
6. Kaj estis tie ses akvokuvoj ŝtonaj, metitaj laŭ la purigo de la Judoj, enhavantaj po du ĝis tri metretoj.
7. Jesuo diris al ili:Plenigu la akvokuvojn per akvo. Kaj oni plenigis ilin ĝis la rando.
8. Kaj li diris al ili:Ĉerpu nun, kaj alportu al la festenestro. Kaj oni alportis.
9. Kiam la festenestro gustumis la akvon, nun fariĝintan vino, kaj ne sciis, de kie ĝi estas (sciis tamen la servantoj, kiuj ĉerpis la akvon), la festenestro alvokis la fianĉon,
10. kaj diris al li:Ĉiu homo prezentas unue la bonan vinon, kaj kiam oni jam drinkis, tiam la malpli bonan; sed vi rezervis la bonan vinon ĝis nun.
11. Ĉi tiun komencon de signoj Jesuo faris en Kana Galilea, kaj elmontris sian gloron, kaj liaj disĉiploj kredis al li.
12. Post tio li malsupreniris al Kapernaum, kaj kun li lia patrino kaj liaj fratoj kaj liaj disĉiploj; kaj tie ili restis ne multajn tagojn.
13. Kaj la Pasko de la Judoj alproksimiĝis, kaj Jesuo supreniris al Jerusalem.
14. Kaj li trovis en la templo vendistojn de bovoj kaj ŝafoj kaj kolomboj, kaj la monŝanĝistojn sidantajn;
15. kaj farinte skurĝon el ŝnuretoj, li elpelis ĉiujn el la templo, ŝafojn kaj bovojn; kaj elŝutis la monerojn de la monŝanĝistoj kaj renversis la tablojn;
16. kaj al la vendistoj de la kolomboj li diris:Forportu tion de ĉi tie; ne faru la domon de mia Patro domo de komerco.
17. La disĉiploj rememoris, ke estis skribite:Fervoro pri Via domo min konsumis.
18. La Judoj do respondis kaj diris al li:Kian signon vi montras al ni, ĉar vi faras tion?
19. Respondis Jesuo kaj diris al ili:Detruu ĉi tiun sanktejon, kaj mi levos ĝin en la daŭro de tri tagoj.
20. La Judoj diris:Kvardek ses jarojn ĉi tiu sanktejo estis konstruata; ĉu vi levos ĝin en la daŭro de tri tagoj?
21. Sed li parolis pri la sanktejo de sia korpo.
22. Kiam do li leviĝis el la mortintoj, la disĉiploj rememoris, ke li diris tion; kaj ili kredis la Skribon, kaj la vorton, kiun Jesuo diris.
23. Kaj kiam li estis en Jerusalem ĉe la Pasko, dum la festo, multaj fidis al lia nomo, vidante la signojn, kiujn li faris.
24. Sed Jesuo ne konfidis sin al ili, ĉar li konis ĉiujn,
25. kaj ne bezonis, ke iu atestu pri la homo, ĉar li mem sciis, kio estas en la homo.

  John (2/21)