Ephesians (3/6)  

1. Pro tio mi, Paŭlo, malliberulo de Kristo Jesuo por vi nacianoj,
2. se vi aŭdis pri la dispono de tiu graco de Dio, kiu estas donita al mi por vi,
3. ke per malkaŝo la mistero estas sciigita al mi, kiel mi jam antaŭe mallonge skribis,
4. per kio vi povas rimarki, dum vi legas, mian komprenon en la mistero de Kristo,
5. kiu en aliaj generacioj ne estis sciigita al la homidoj, kiel ĝi nun malkaŝiĝis al liaj sanktaj apostoloj kaj profetoj en la Spirito,
6. ke la nacianoj estas kunheredantoj, kaj samkorpanoj, kaj partoprenantoj en la promeso en Kristo Jesuo per la evangelio,
7. al kiu mi fariĝis servanto laŭ la dono de la graco de Dio, donita al mi laŭ la energio de Lia potenco.
8. Al mi, kiu estas malpli ol la malplej granda el ĉiuj sanktuloj, ĉi tiu graco estas donita, por ke mi prediku inter la nacioj la neesploreblan riĉon de Kristo;
9. kaj por ke mi klarigu al ĉiuj, kia estas la dispono de la mistero kaŝita tra ĉiuj mondaĝoj en Dio, kiu kreis ĉion;
10. por ke nun konatiĝu al la regantoj kaj aŭtoritatoj en la ĉielejoj, per la eklezio, la multobla saĝeco de Dio,
11. laŭ la eterna decido, kiun Li faris en Kristo Jesuo, nia Sinjoro;
12. en kiu ni havas kuraĝon kaj alkondukon en fidado per nia fido al li.
13. Pro tio mi petas, ke vi ne senfortiĝu pro miaj suferoj por vi, kiuj estas via gloro.
14. Pro tio mi fleksas miajn genuojn antaŭ la Patro,
15. el kiu ĉiu familio, en la ĉielo kaj sur la tero, estas nomata,
16. por ke Li donu al vi, laŭ la riĉo de Sia gloro, ke vi estu potence fortigitaj en la interna homo, per Lia Spirito;
17. por ke Kristo loĝu per fido en viaj koroj; tiel, ke vi, enradikigite kaj bazite en amo,
18. kapabliĝu kun ĉiuj sanktuloj kompreni, kio estas la larĝeco kaj longeco kaj alteco kaj profundeco,
19. kaj scii la amon de Kristo, kiu superas scion, por ke vi pleniĝu eĉ ĝis la pleneco de Dio.
20. Nun al Tiu, kiu povas tre abunde fari, super ĉio, kion ni povas peti aŭ pensi, laŭ la potenco, kiu energias en ni,
21. estu gloro en la eklezio kaj en Kristo Jesuo ĝis ĉiuj generacioj por ĉiam kaj eterne. Amen.

  Ephesians (3/6)