2Samuel (9/24)  

1. Kaj David diris:Ĉu ekzistas ankoraŭ iu, kiu restis el la domo de Saul, ke mi povu fari al li favorkoraĵon pro Jonatan?
2. El la domo de Saul estis servanto, kies nomo estis Ciba; kaj oni vokis lin al David, kaj la reĝo diris al li:Ĉu vi estas Ciba? Kaj tiu respondis:Mi, via sklavo.
3. Tiam la reĝo diris:Ĉu ekzistas ankoraŭ iu el la domo de Saul, ke mi povu fari al li favorkoraĵon en la nomo de Dio? Kaj Ciba diris al la reĝo:Ekzistas ankoraŭ filo de Jonatan, lamulo.
4. Kaj la reĝo diris al li:Kie li estas? Kaj Ciba diris al la reĝo:Jen li estas en la domo de Maĥir, filo de Amiel, en Lo-Debar.
5. Tiam la reĝo David sendis, kaj venigis lin el la domo de Maĥir, filo de Amiel, el Lo-Debar.
6. Kaj venis Mefiboŝet, filo de Jonatan, filo de Saul, al David, kaj ĵetis sin vizaĝaltere kaj adorkliniĝis. Kaj David diris:Mefiboŝet! Kaj tiu diris:Jen mi estas, via sklavo.
7. Kaj David diris al li:Ne timu, ĉar mi estos por vi favorkora pro via patro Jonatan, kaj mi redonos al vi ĉiujn kampojn de via patro Saul, kaj vi manĝados ĉiam ĉe mia tablo.
8. Kaj tiu adorkliniĝis, kaj diris:Kio estas via sklavo, ke vi vin turnas al senviva hundo, kiel mi estas?
9. Kaj la reĝo alvokis Ciban, la servanton de Saul, kaj diris al li:Ĉion, kio apartenis al Saul kaj al lia tuta domo, mi donas al la filo de via sinjoro;
10. prilaboradu do por li la teron, vi kaj viaj filoj kaj viaj servantoj, kaj rikoltadu, por ke la filo de via sinjoro havu panon por manĝado; sed Mefiboŝet, filo de via sinjoro, manĝados ĉiam ĉe mia tablo. Kaj Ciba havis dek kvin filojn kaj dudek servantojn.
11. Kaj Ciba diris al la reĝo:Ĉion, kion mia sinjoro la reĝo ordonas al sia sklavo, via sklavo faros. Kaj Mefiboŝet manĝados ĉe mia tablo egale al la filoj de la reĝo.
12. Mefiboŝet havis malgrandan filon, kies nomo estis Miĥa. Kaj ĉiuj, kiuj loĝis en la domo de Ciba, estis servantoj al Mefiboŝet.
13. Kaj Mefiboŝet loĝis en Jerusalem, ĉar li ĉiam manĝadis ĉe la tablo de la reĝo. Kaj li estis lama je siaj ambaŭ piedoj.

  2Samuel (9/24)