Psalms (54/150)  

1. Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth;
2. Als de Zifieten gekomen waren, en tot Saul gezegd hadden: Verbergt zich David niet bij ons?
3. O God! verlos mij door Uw Naam, en doe mij recht door Uw macht.
4. O God! hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen mijns monds.
5. Want vreemden staan tegen mij op, en tirannen zoeken mijn ziel; zij stellen God niet voor hun ogen. Sela.
6. Ziet, God is mij een Helper; de Heere is onder degenen, die mijn ziel ondersteunen.
7. Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden; roei hen uit door Uw waarheid. [ (Psalms 54:8) Ik zal U met vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE! loven, want Hij is goed. ] [ (Psalms 54:9) Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid; en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. ]

  Psalms (54/150)