Psalms (20/150)  

1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
2. De HEERE verhore u in den dag der benauwdheid; de Naam van den God Jakobs zette u in een hoog vertrek.
3. Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion.
4. Hij gedenke al uwer spijsofferen, en make uw brandoffer tot as. Sela.
5. Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad.
6. Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE vervulle al uw begeerten.
7. Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.
8. Dezen vermelden van wagens, en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN, onzes Gods.
9. Zij hebben zich gekromd, en zijn gevallen; maar wij zijn gerezen en staande gebleven. [ (Psalms 20:10) O HEERE! behoud; die Koning verhore ons ten dage van ons roepen. ]

  Psalms (20/150)