Psalms (150/150)    

1. Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!
2. Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
3. Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
4. Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
5. Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
6. Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

  Psalms (150/150)