Psalms 13/150   

ای خداوند، تا به کی مرا همیشه فراموش می کنی؟ تا به کی رویت را از من می پوشانی؟ .1
تا به کی افکارم مرا آزار دهند و دل من هر روزه از غم پُر باشد؟ تا به کی دشمنم بر من سربلندی کند؟ .2
ای خداوند، خدای من! بر من رحم کن و دعایم را قبول فرما! چشمانم را روشن کن تا خواب مرگ مرا فرا نگیرد. .3
مبادا دشمنم بگوید: «بر او پیروز شدم.» و مخالفانم از پریشانی ام شاد شوند. .4
اما من به رحمت تو توکل می دارم، دل من در نجات تو خوشی می کند. .5
برای خداوند سرود می خوانم، زیرا که به من احسان نموده است. .6

  Psalms 13/150