Job 22/42   

اَلیفاز تَیمانی جواب داد: .1
«آیا یک انسان فانی می تواند فایده ای به خدا برساند؟ حتی عاقلترین انسانها نمی تواند برای او مفید باشد. .2
هر قدر که صالح و راستکار باشی باز هم برای خدا مفید نیستی و بی عیب بودن تو برای او سودی ندارد. .3
او ترا بخاطر تقوایت از مجازات معاف نمی کند و از داوری او مستثنی نیستی. .4
گناهان تو بیشمار و شرارت تو بسیار زیاد است، .5
زیرا لباسهای دوستانت را که از تو مقروض بودند گرو گرفتی و آن ها را برهنه گذاشتی. .6
به تشنگان خسته، آب ندادی و نان را از گرسنگان دریغ کردی. .7
با استفاده از قدرت و مقامت صاحب مُلک و زمین شدی. .8
تو نه تنها به بیوه زنان کمک نکردی، بلکه مال یتیمان را هم خوردی و به آن ها رحم ننمودی. .9
بنابران، در دامهای وحشت گرفتار شده ای و بلای ناگهانی بر سرت آمده است. .10
در ظلمت و ترس بسر می بری و عنقریب سیلاب نیستی ترا در خود فرو می برد. .11
خدا بالا تر از آسمان ها است. ستارگان را بنگر که چقدر دور و بلند هستند. .12
با اینهم تو می گوئی که خدا چطور می تواند از پس ابر های تیره و غلیظ شاهد اعمال من باشد و مرا داوری کند. .13
ابر های ضخیم او را احاطه کرده است و او در آن بالا، بر گنبد آسمان حرکت می کند. .14
آیا می خواهی طریقی را دنبال کنی که گناهکاران در گذشته از آن پیروی می کردند؟ .15
آن ها به مرگ نابهنگام گرفتار شدند و اساس و بنیاد شان را سیلاب نیستی خراب کرد. .16
زیرا آن ها به قادر مطلق گفتند: «با ما کاری نداشته باش. تو به ما کمکی کرده نمی توانی.» .17
در حالیکه خدا خانه های شان را با هر گونه نعمت برکت داده بود. به همین جهت، من با این مردم شریر هم عقیده نیستم. .18
وقتی بدکاران هلاک می شوند، اشخاص صالح و بیگناه خوشی می کنند و می خندند .19
و می گویند: بدخواهان ما از بین رفتند و دارائی و مال شان در آتش سوخت. .20
پس ای ایوب، با خدا آشتی کن و از دشمنی با او دست بردار تا از برکات او برخوردار شوی. .21
هدایات او را بپذیر و کلام او را در دلت حفظ کن. .22
اگر بسوی خدا برگردی و بدی و شرارت را در خانه ات راه ندهی، آنگاه زندگی گذشته ات به تو اعاده می شود. .23
اگر از گنج و طلائی که داری بگذری، .24
اگر خدای قادر مطلق را بجای طلا و نقره دوست بداری، .25
آنوقت او مرجع سُرُور تو می شود و تو همیشه به او اعتماد خواهی کرد. .26
وقتی بحضور او دعا کنی او دعایت را می پذیرد و می توانی نذرهایت را بدهی. .27
هر تصمیمی که بگیری در انجام آن موفق می شوی و راههایت همیشه روشن می باشند. .28
خدا مردمان حلیم و فروتن را سرفراز و اشخاص متکبر را خوار و ذلیل می سازد. .29
پس اگر راستکار بمانی و گناه نکنی، او ترا نجات می دهد.» .30

  Job 22/42