Psalms (98/150)  

1. Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství.
2. Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy.
3. Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil!
4. Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu, žalmy zahrajte!
5. Zahrajte Hospodinu na citeře, při citeře mu žalmy zpívejte.
6. Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte!
7. Moře ať burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě!
8. Řeky, tleskejte radostí, hory ať k tomu zpívají
9. před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě!

  Psalms (98/150)