Psalms (93/150)  

1. Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl,
2. tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám!
3. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá!
4. Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin!
5. Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky!

  Psalms (93/150)