Psalms (82/150)  

1. Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl:
2. "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla
3. Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte!
4. Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!
5. Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské základy!
6. Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové.
7. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!"
8. Povstaň už, Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy!

  Psalms (82/150)