Psalms (8/150)  

1. Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův.
2. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa,
3. chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal!
4. Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil -
5. co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ?
6. O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej,
7. nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše.
8. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř,
9. ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. <V 8:10> Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš!

  Psalms (8/150)